Så tenner vi ett bål ikveld, vi tenner det for.....

Julen nærmer seg, og nedtellingen fra første søndag i advent har begynt. De fleste tenner ett lys, mens andre tenner et bål.

En skolegudstjeneste er avlyst fordi prestens ektefelle tidligere er dømt for overgrep. Presten er det ingen som har noe å utsette på, bortsett fra at vedkommende mener at ektefellen er uskyldig dømt. 

Man blir ikke kastet ut av kirken eller brent på bål for sine meninger eller tro i dagens Norge. Selv tror jeg på en gud og det gode i mennesket. I tillegg tror jeg, i likhet med mange andre, at prestens ektefelle er uskyldig dømt.

Tidsskrift for norsk psykologforening har eget nettsted om saken:

prestesaken.wordpress.com.

Med hilsen

Karianne Nygaard.