Jeg støtter ordfører-oppropet for norsk landbruk

Bondeleder i Finnmark Grete Liv Olaussen får støtte fra 17 ordførere i Finnmark. Her er hun avbildet sammen med ordfører i Porsanger Aina Borch.

Bondeleder i Finnmark Grete Liv Olaussen får støtte fra 17 ordførere i Finnmark. Her er hun avbildet sammen med ordfører i Porsanger Aina Borch. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerStortinget sa i 2014 at økt matproduksjon og økt selvforsyning er hovedmålene for norsk jordbruk. Det betyr at vi må ha et landbruk over hele landet som tar i bruk alle ressursene våre, både natur og mennesker, slik at vi kan nå Stortinget sitt mål. Landbruket skal produsere effektivt, men det må ikke gå på bekostning av de hovedformål for landbruket som stortingsflertallet allerede har bestemt.

Regjeringens jordbruksmelding som nå behandles, «Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon», svarer ikke på hvordan de vil nå Stortingets fire overordnede mål for norsk landbrukspolitikk som er matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.

Regjeringen løfter derimot opp «kostnadseffektiv matproduksjon» som nytt hovedmål i meldinga. Hvis retningen for norsk landbruk skal være stordrift og større gårdsbruk, vil det slå veldig uheldig ut i vår kommune. Maten må produseres der jorda er. Vi må ha markedsordninger som sikrer at våre bønder har sikkerhet for å få levert det de produserer og at de får lik pris uavhengig av avstanden til nærmeste foredlingsanlegg.

Som ordfører i Finnmark vil jeg:

– At Stortingets fire overordna mål for norsk landbrukspolitikk skal ligge fast.

– Avvise et nytt hovedmål om kostnadseffektiv matproduksjon, da det vil overstyre Stortingets vedtatte mål for norsk landbruk.

– Ha en landbrukspolitikk som ivaretar bosetting og verdiskaping i distriktene

– At markedsordningene blir beholdt for å sikre landbruk over hele landet

– At det legges til rette for et mangfoldig landbruk som tar i bruk jorda over hele landet for å øke matproduksjonen på norske ressurser.

Jeg ber Stortinget følge opp de viktige målene Stortinget har allerede har satt når «Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon» skal behandles i Stortinget.

Aina Borch, Porsanger                                                                     Terje Wikstrøm, Kvalsund

Monica Nielsen, Alta                                                                       Kristina Hansen, Nordkapp

Alf E. Jakobsen, Hammerfest                                                       Stine Akselsen, Lebesby

Rune Gjertin Rafaelsen, Sør-Varanger                                       Trond Einar Olaussen, Gamvik

Eva Danielsen Husby, Hasvik                                                        Frank Martin Ingilæ, Tana

Johan Vasara, Kautokeino                                                             Knut Inge Store, Nesseby

John Nystad, Karasjok                                                                    Robert Jensen, Vardø

Gudleif Kristiansen, Måsøy                                                            Rolf Laupstad, Berlevåg

Geir Knutsen, Båtsfjord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags