Regjeringen har nå vurdert planen for utbygging og drift av Johan Castberg-feltet i Barentshavet og fremmer nå proposisjon om godkjenning av planen for Stortinget.

Dette er gledelig for Norge, og Nord-Norge spesielt. Utbyggingen av feltet vil sørge for hele 47.000 årsverk for norske bedrifter i utbyggingsfasen. Samtidig er det svært positivt at man planlegger å drifte feltet fra Harstad og Hammerfest. Da feltet er i drift ventes det å sørge for 470 regionale årsverk, hvorav 265 i Nord-Troms og Finnmark.

For å sette ting litt i perspektiv: I 2017 bidro olje og gass med 168 milliarder kroner til statskassen. Det tilsvarer over 30.000 kroner per nordmann. Olje- og gassnæringen sysselsetter totalt i underkant av 200.000 personer i Norge.

Olje og gass vil fortsatt være Norges viktigste næring i mange år fremover. Halvparten av olje- og gassressursene på norsk sokkel er ennå ikke hentet opp. Dette er en næring med store fremtidsutsikter.

Samtidig er det viktig at norsk sokkel driftes på en trygg måte som tar hensyn til miljøet.

Man har selvsagt ivaretatt hensynet til ytre miljø og fiskeriinteresser for dette prosjektet, og det forventes ingen vesentlige miljøpåvirkninger som følge av Johan Castberg. Samtidig vet vi at CO₂-utslippene fra norsk sokkel er halvparten av hva gjennomsnittet er internasjonalt – vi er ledende på å drive trygt, effektivt og med så små utslipp som mulig.

Johan Castberg er også et samfunnsøkonomisk robust prosjekt og det tåler en vesentlig lavere oljepris enn i dag, 31 dollar fatet, og høyere driftskostnader enn forventet. Venstresiden liker å fremstille det som om olje og gass har blitt økonomisk risikosport – dette prosjektet viser det stikk motsatte.