Ingen trusler i det samiske

Av

I et inserat i debattfora i nord har leder for NSR Runar Myrnes Balto en underholdende meningsytring om at det samiske.

DEL

Leserbrev Han kommer med 6 punkt som jeg gjerne besvarer i rekkefølge – og jeg konkluderer med ham avslutningsvis, nemlig at samisk språk og kultur er ikke en trussel mot andre.

LES INNLEGGET: Samisk språk og kultur er ikke en trussel mot andre

1. Om det sjøsamiske. RMB, Du vet ingenting om det, men du vil ’telle’ de med når du skriver søknader til norske skattebetalere om mer penger til tull og vas, eller som du sier ’det samiske’ dvs. det ’ekte’ samiske med stemmerett.

2. Om språkopplæring. Det er et ikke problem. Det skoleplikt her i landet, så sett i gang. Ikke det nei – du og dine vil ha ’særbehandling’, dvs. mer penger. Et annet voksende problem at det er ikke nok lærere – for ikke engang de ’ekte sameungdommene’ er ikke mange nok, vil ikke nok, eller vil ikke utdanne seg til lærere i samisk.

3. Om offentlige tjenestetilbud. Kommunene skal gi tilbud og gir tilbud, men det vil aldri bli nok. Du kjenner sikkert til at om det forligger gratis tilbud på et gode som normale mennesker vi ha vil etterspørselen gå rett til værs. Det er ikke registrert ’run’ på tilbud om gratis tjenester i sameland. Offentlig rettet mas om mer ja, men reell udekket etterspørsel, nei.

4. Om arbeidsplasser. Arbeidsplasser opprettes ikke – grunnlaget for de skapes som virkning av arbeidet med tilvirkning av produkter som dekker en etterspørsel. Dere har ikke bidratt til en eneste arbeidsplass, som ikke enhver annen ville gjort bedre og smartere med mindre pengetilskudd som du og dine har mast til dere fra det norske fellesskapet. Få samisk reiseliv, – hva nå det enn er – til å lønne seg.

5. Om fiskerier. De mennesker som bor med sjøen, har levd, og lever av, og vil i fremtiden leve av fisken i havet. NSR – Sametinget er i rettighetsdebatten om fiskerettigheter på samme side som sunnmørske redere som vil går rettens vei for å sikre sine privilegier til evig tid.

6. Om reindrift. Nei – det er ikke mulig å leve av reindrift, mest kjøttproduksjon, vha. nomadisk drift i vår del av verden. Reindriften er nå et gigantisk underskuddsforetakende. Den er avhengig av støtten som den mottar som er nær halvparten av inntektene, men noen mulige unntak for ikke-samiske områder sør i vårt land. Om reindriften er sentralt for det samiske samfunnet og dere vil ha det slik videre er den eneste løsninga at den endrer seg til en nær museal virksomhet – hvor snøscooter og helikopter erstattes av gjeterhunder og ski, raider og telt når dyrene skal skifte beite.

Jeg ser dere ikke som en trussel mot noen. Trusselen er at om alle mennesker i nord krevde og fikk, bevilgninger til skole, kultur mv. som Sametinget krever til ’minoriteten’ ville det meste av de offentlige budsjetter (unntatt infrastruktur og sykehus) gå til tøvete teater som ingen bryr seg om, språkopplæring i språk som knapt noen noensinne vil få bruk for, nær tjue (12500 stemmeberettige pr. 39 folkevalgte) ubegripelige forsamlinger med valg og administrasjon til ’påfunn’. Og – den andre trusselen er at dere vil fortsette å mase dere fram til mer medynk – og at søringer flest i sin uvitenhet faktisk ennå tror at dere er en stor og mektig minoritetsmajoritet, med masse velgere i ryggen.

Og til slutt – tenk om du og dine kompiser har rett i at alle i nord er samer – da er sametinget totalt unødvendig og lovgivingen derom skulle aldri vært opprettet, for alle i nord er faktisk mennesker – du visste ikke det nei.

Nils Petter Mikkelsen
Fjordafinn med skolegang
Bergen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags