Implementering av Fagfornyelsen i Hammerfestskolen

Av
DEL

LeserbrevSer at partiet Rødt i Hammerfest skal ha det til at Arbeiderpartiet er bakstreversk og ikke vil endre og fornye skolen.

Dette stemmer ikke!

Under formannskapets behandling av kvalitetsmelding for Hammerfestskolen, der det gjøres vedtak om hovedsatsingsområder for kommende skoleår, fremmet Rødt et forslag med omfattende tekst om implementering av Fagfornyelsen i skolen. Forslaget er i stor grad en tekst som beskriver deler av innholdet i fagfornyelsen.

Dette er allerede vedtatt av sentrale myndigheter, og er noe Hammerfest kommune hverken kan vedta seg til eller fra. Vi i Arbeiderpartiets formannskapsgruppe så ikke behovet for å ha alt med som punkt i hovedsatsingsområder da vi mener dette allerede er ivaretatt av Rådmannens forslag til vedtak, der det sies at implementering av Fagfornyelsen er et av hovedsatsingsområdene.

Det Rødt tar opp i sitt forslag er jo nettopp det som er de store endringene i læreplanen. Jeg tror skolene er godt kjent med innholdet i Fagfornyelsen og har tillit til at lærerne og skoleledere jobber for å få dette implementert i undervisning på en god måte.

Arbeiderpartiet er altså ikke imot en god framtidsrettet skole, eller mot viktige gjennomgående tverrfaglige tema som er en viktig del av Fagfornyelsen, men ser ikke poenget med å utdype enkelt områder som allerede er vedtatt av sentrale myndigheter, og som vi mener ligger i det å implementere Fagfornyelsen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags