Hvor skal Lebesby kommune de neste 4 årene?

KOMMUNEVALG: Ved høstens valg skal det velges et helt kommunestyre, ikke kun en ordfører, skriver artikkelforfatterne. Her er rådhuset i Kjøllefjord avbildet.

KOMMUNEVALG: Ved høstens valg skal det velges et helt kommunestyre, ikke kun en ordfører, skriver artikkelforfatterne. Her er rådhuset i Kjøllefjord avbildet. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi ser at ordfører Stine Akselsen, i en meningsveksling på Facebook, sier at valgprogrammet til Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Lebesby er like. Også vi i Senterpartiet ser likheter, men vil vi herunder blant annet påpeke de største forskjellene.

Vi i Senterpartiet ønsker at vår kommune skal være mer inkluderende, både i de politiske miljøer og i det offentlige rom. Vi ønsker å involvere flere i det politiske ordskifte, vi ønsker å legge bedre til rette for unge mennesker i etableringsfasen, vi ønsker at kommunale avgifter skal ned på et nivå hvor alle kan være med, og vi ønsker å ta hele kommunen i bruk, slik at Lebesby blir en «hel kommune». Dette er noen av forskjellene. Og ikke minst vil Senterpartiet lokalt, regionalt og nasjonalt sette trykk på for at torskekvotene som var tiltenkt Kjøllefjord faktisk skal landes der.
Når det er sagt, så er det kanskje ikke i valgprogrammet at du vil finne de største forskjellene, men heller i måten politikken utføres på. Ser man på Senterpartiets liste, så finner man flere der som kjenner Arbeiderpartiets politiske håndverk inngående.

• Som vet at AP ikke hadde til hensikt å holde egne løfter om stans i tildeling av oppdretts-lokasjoner mens planarbeidet pågikk.
• Som vet at AP har gjenopptatt saker, uten at nye momenter forelå, når det i første runde ikke gikk som de ønsket.
• Som vet at AP ikke var interessert i å rette opp i ulovlig utskrevet eiendomsskatt.
• Som vet at AP i saksbehandling har referert til avtale som aldri har eksistert («avtalen» med Nordkyn Vekst angående overtakelse av bibliotekbygget).
• Som vet AP har vært uten en visjon for næringsutviklingen i distriktene.
• Og som så altfor godt vet at de ikke ønsker å inkludere distriktene i kommunen når den politiske makten skal fordeles.

Derfor har Lebesby kommune fått påtale fra Sivilombudsmannen, derfor har kommunen økt låneopptak utover det anbefalte, derfor oppleves APs politiske behandling av saker som uredelig. Derfor har vi til tross for private milliardinvesteringer et fallende folketall. Og derfor står Lebesby Arbeiderparti uten representanter fra de delene av kommunen der de desidert største industri-investeringene gjøres.

Denne måten å utøve politikk på er splittende, ikke bare geografisk, men også mellom yrkesgrupper og i de politiske miljøer. Saklig uenighet vil det alltid være, det lever man fint med. Men partienes håndtering av saker må ikke være kimen til konflikt og splid.

Åpenhet, etterrettelighet og integritet er viktig for Senterpartiet. Vi ønsker at viktige saker diskuteres i det offentlige rom, vi ønsker at innbyggerne skal være orienterte, de skal få anledning å ytre sine meninger før beslutning tas. Og det skal ikke være «farlig» å være uenig, verken internt eller eksternt.

AP sitt fremste valgløfte så langt er at de har en god ordførerkandidat, og de sier selv at valget er et ordførervalg. Denne oppfatningen er også et av de skarpe skillene mellom Senterpartiet og AP. Ordførervervet er viktig også for Senterpartiet, vi har en særdeles god og velkvalifisert ordførerkandidat, en ordfører for alle. Men politikken og sakene, måten sakene håndteres på, og vedtakene som gjøres er det aller viktigste for oss. Det er også det som har størst betydning for kommunens innbyggere.

Ved høstens valg skal det velges et helt kommunestyre, ikke kun en ordfører. En sammensetning på 17 representanter som skal representere innbyggerne i vår kommune. Og derav får vi en politikk som vil være styrende for utviklingen av kommunen, og innbyggernes tilfredshet i hverdagen.

Vi ønsker at det skal være kort vei fra beslutningstakerne til de beslutningene berører, vi ønsker politikere som er tilgjengelige, tilstedeværende og har muligheten til å utgjøre en forskjell. Det gjør vi best ved å løfte betydningen av politikken, og ikke minst kommunestyret. Det gjør vi dårligst ved å løfte opp ordførerstillingen til en eneherskende regent.

Godt valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags