Hva kan regjeringen gjøre for at vi skal bli flere mennesker i Loppa?

Elin M.Olsen, 2. kandidat Loppa Høyre

Elin M.Olsen, 2. kandidat Loppa Høyre Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er grunn til å frykte at Loppa har en befolkning på under 900 mennesker før dette året er omme. Statistisk sentralbyrås framskriving av befolkningsutviklingen i Loppa sier at vi skal bli under 600 mennesker her innen 2040. Det vi ser er en del av en global trend: Mennesker flytter seg mer og mer sammen og samles i byer – og gjerne i store byer. I 2015 bodde om lag 54 prosent av verdens befolkning i byer. Det er i følge Verdensbanken, som regner med at i 2050 vil 2 av 3 mennesker bo i byer.

Gjennom tidene har vi hatt ulike distriktspolitiske virkemidler for å opprettholde bosetting i distriktene. Vi har også hatt mange slike tiltaksplaner og utviklingsplaner i Loppa i de over 25 årene jeg har bodd her. Jeg har vært med på flere av disse prosessene. Alle har hatt som målsetting å stabilisere eller øke folketallet. Vi har også tatt i mot og bosatt flyktninger for å øke folketallet. Likevel: Folketallet går ned. Spørsmålet er om det er gjort nok, og om det er brukt nok offentlige midler for å bevare folketallet i Loppa.

Gjennom de prosessene jeg har vært med på, har jeg lært at verdiskapingen ikke skjer gjennom tilførsel av offentlige midler. Offentlige midler kan få i gang prosesser, men det er de private investeringene i det private næringslivet som skaper verdier. Omtrent hver fjerde arbeidstaker i Loppa er ut-pendlere. Det betyr at vi ikke har arbeidsplasser nok til vår befolkning. Offentlige arbeidsplasser vil ikke være svar på dette. Jeg tror derfor det er begrenset hvilke tiltak som kan iverksettes av regjeringen som kan føre til at folk ikke flytter.

Grunnen til urbaniseringen er at jordbruk og fiske er effektivisert. Vi ser det i hele landet: Prosesser som har ført til at mennesker i Norge har flyttet til byer har vært knyttet til næringsliv og arbeidsplasser. Som i resten av verden er det Industrialisering som har ført til urbanisering. Samfunnet er blitt modernisert med ny teknologi, flere servicerettede næringer og flere offentlige tjenester. I tillegg har kulturelle og sosiale endringer og innvandring også vært sterke drivkrefter for urbanisering.

Det er mange grunner til at det er viktig at det fortsatt bor mennesker langs norskekysten. Det er forsvarspolitisk viktig at Finnmark er befolket. Og det er viktig at det er lys i husene langs kysten. Det er viktig at vi har unge mennesker som bosetter seg i kommunen vår slik at vi kan opprettholde et tjenestetilbud til de som vil bli gamle her.

Loppa Høyre tror på Loppa som samfunn. Det er mange gode grunner til at det skal bo mennesker her. Men det er viktig at vi har et livsgrunnlag. Livsgrunnlaget for et hvert samfunn er det private næringslivet. Det er der verdier skapes. Og verdier må skapes før de brukes.

For å skape utvikling i Loppa må vi jobbe for å utvikle næringslivet. Vi har muligheter innen fiskeri og havbruk, og vi har gode muligheter innen turisme. To områder peker seg ut når det gjelder hva sentrale myndigheter kan bruke penger på for å være med å skape utvikling i Loppa: Det ene er rekrutteringskvoter til ungdom som ønsker å bli fiskere. Det andre er å utvikle kommunikasjoner på sjøen og å bygge veier i kommunen.

Loppa Høyre mener vi må få til bedre kommunikasjon mot E6, vi må få bedre og flere fergeavganger til bygdene i Loppa og vi må få vei mellom Bergsfjord og Nuvsvåg. Vi bør kunne kjøre til Alta på en time fra Øksfjord, og vi trenger bedre kommunikasjoner til ytre Loppa for å ivareta både lokalbefolkning, fiskeribedrifter og turistbedrifter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags