I en tirade av unøyaktigheter og feilslutninger angriper Ingalill meg i Finnmark Dagblad.

Har du glemt Finnmark, er spørsmålet. Et retorisk forsøk på å stemple meg som fremmed kanskje? Lite respektfullt eller kollegialt vil kanskje noen si? Lite konstruktivt mener nå jeg.

Det er mange drivere bak vårt behov for å modernisere offentlig sektor. Digitalisering, endret bosetningsmønster, endret demografi, næringslivets konkurransebildet og fremtidens behov for andre kompetanser er noen av disse.

Mange av endringene setter oss i stand til å bruke mer ressurser på tjenesteleveranser og mindre på administrasjon. Derfor står vi på for kompetanseløftet vårt. Bedre lærere gir bedre læring, ungdom til stede på skolen gir bedre gjennomføring av utdannelsen. Arbeiderpartiets mantra om at alle endringer er drevet av en sentraliseringshigende regjering er altså feil. Noe som bekreftes av at de rødgrønne i 2010 startet arbeidet med å omorganisere skatteetaten. 130 kontorer ble varslet om nedleggelse da. AP ser reformbehov i posisjon, men protesterer i opposisjon.

Vår viktigste driver for endring er gode tjenester levert nær innbyggerne.

Regionreformen er vedtatt i Stortinget. At regjeringen som den utøvende politiske makt besetter fylkesmannsembetene i forhold til de nye regionene er å følge opp Stortingets vedtak. Din påstand om at dette er å overkjøre lokaldemokratiet er feil. Arbeiderpartiet er heller ikke i denne saken så krystallklare. Støre står i sin vanlige spagat. Sier en ting i nord, og noe annet på Vestlandet.

Hvor de regionale arbeidsplassene skal være er et spørsmål regionpolitikerne, altså fylkestingene i Troms og Finnmark skal avgjøre. Av respekt for regionalpolitikerne stoler jeg på at de finner gode løsninger på dette.

Samferdselssatsing vår skammer jeg meg ikke over. Vi lover ikke mer enn vi kan holde, men leverer det vi lover. Vi fortsetter arbeidet med E6 vest for Alta i arbeidet på Kvænangsfjellet. Vi leverer ferdigstillelse av RV94 Hammerfest – Kvalsund. En naturlig fortsettelse av det som har vært gjort og i kombinasjon med bypakke Hammerfest. Ap har flyttet frem prosjekter for 50 milliard, herunder RV 93 Kløfta, men finansierer bare 5 milliard. Jeg er overhodet ikke overbevist om at dere prioriterer Finnmark når det skal kjempes om 45 milliarder som ikke er der.

Avslutningsvis Ingalill, blir det et noe blodfattig forsøk på å stemple min statsrådsgjerning. Vi rettet opp fadesen med differensiert arbeidsgiveravgift for energi og transportsektoren. For et Finnmark der 79% av eksporten går til EØS markedet viser det seg nyttig å ha en statsråd med bosted og hjerte i Finnmark.