«Hittil i år har Tana fått 20 nye innbyggere, og hver eneste av dem betyr en forskjell for våre lokalsamfunn og er en inspirasjon til å satse videre»

Av

Turen går til Tana!

DEL

LeserbrevStatistisk sentralbyrå har presentert nye befolkningstall. Hittil i år har Tana fått 20 nye innbyggere, og hver eneste av dem betyr en forskjell for våre lokalsamfunn og er en inspirasjon til å satse videre. Tana har de siste årene investert i nye skolebygg, idrettshall, basseng, omsorgsboliger og utvidelse av helsesenteret. Nye boligtomter og næringsareal er regulert, bredbånd bygget ut, Sápmi næringshage etablert og det bygges ny Tana bru. Antallet fiskere har økt markant, vi har mange dyktige bønder og nye bedrifter etablerer seg i kommunen. Lista er lengre, og er isolert sett en oppvisning i hva en kommune med under 3000 innbyggere kan få til. Nå gjelder det å bruke et godt utgangspunkt til å invitere flere bedrifter og etablerere inn, og føre en aktiv næringspolitikk der vi satser særskilt på mat, opplevelser og vårt kommunesenter Tana bru som knutepunkt i regionen.

For Tana AP er jobb nr. 1 å skape nye arbeidsplasser. Derfor vil vi utvikle Tana som reisemål. Vi som bor her har tilgang til naturopplevelser, kultur og mat som vi tar som en selvfølge, men som for de fleste andre i verden er noe ganske eksklusivt. Reiseliv er en av de næringene som har størst vekst internasjonalt, og flere ser mot nord. Fylkestinget i Finnmark har nettopp vedtatt en reiselivsstrategi med mål om at det skal skapes 500 nye arbeidsplasser i løpet av de fire neste årene. Dette vil vi være med på!

En slik satsing på planlegges godt sammen med bedrifter og lokalsamfunn, og reiselivet må utvikles slik at det blir et gode og ikke oppleves som en byrde. Her har tanaværingene og turistene felles interesser. Stadig flere etterspør bærekraftige reisemål når de velger ferie, og det må Tana også bli. Vi må først og fremst selge opplevelser, ikke ressursuttak. Jeg har stor tro på reiselivsnæringa i seg selv, men jeg tror også en reiselivssatsing kan bidra positivt til eksisterende næringer i Tana; særlig primærnæringene, handelsstanden, kulturutøverne og transportbransjen.

Tana kommune må ha en aktiv rolle for å få reiselivssatsing opp å gå – i samarbeid med bedriftene, Sápmi Næringshage, Innovasjon Norge og fylkeskommunen. Markedsføring og salg må organiseres, gjerne i samarbeid med nabokommunene. Varanger har kommet langt med sin reiselivssatsing, Finland satser som kjent tungt og også Kautokeino er godt i gang med sitt reiselivsarbeid. Ingen turister kommer til Tana hvis de ikke vet at vi finnes. Vi må være lett å finne; ikke minst på nett og mobil.

Vi må legge rette til for flere bedrifter som kan tilby flere opplevelser – det være seg i naturen, møte med samisk kultur, stillhet eller tilgang til vår gode mat. Etableringen av Joddu vil også være et viktig tilskudd. Tana skal ta godt imot nye bedrifter – og bidra til at de reiselivsbedriftene vi har kan utvikle seg videre. Med mange små aktører er det også viktig at man fra kommunens side legger til rette for samarbeid mellom bedriftene. Det må også jobbes politisk for å bedre kapitaltilgangen for bedriftene, og god infrastruktur.


Artikkeltags