Ble kontaktet av NRK Finnmark idag fordi Helse-Nord hadde kommet med en ny redegjørelse. Overlege Tollåli ønsket ikke debatt og derved ikke kjent innhold og ikke mulighet for å svare på hans vurderinger. Hører i etterkant at Helse-Nord ikke vil snakke om responstid og hjerneslagbehandling. Fokus er på sykehusenes behov for overflytninger altså sekundæroppdrag. De fastlår at ambulanseflyene "ikke inngår i akuttkjeden"

Tollåli er ikke opptatt av primæroppdragene selv om ambulanseflyforskriften fastlår at disse skal prioriteres foran sekundæroppdrag og tilbakeføringer. Han gjentar at 47% av Finnmarks befolkning kan få betjening av jetfly. Han unnlater å nevne at befolkningen i Kirkenes og omegn får sitt behov for akutt hjelp i sykehus dekket med rask transport med ambulansebil. Men tar likevel med 10 000 ekstra i sin 47% beregning. For Lakselv og Alta vil bruk av jetfly (eller propellfly) fra Tromsø medføre forlenget prehospital responstid i forhold til idag. Det opplyses også at Altafly nr. 2 oppholder seg 70% utenfor Finnmark. 

Mitt utgangspunkt er at prehospital responstid ved akutt kode rød skal være så snart som mulig og innen 1 time. Hasteoppdrag kode gul skal etter tidligere forskrifter ha responstid som er innen 1-3 timer. Spesielt ved kode gul har vi idag mange avvik. Pasienter blir liggende på akuttstuene opp til 6 timer. Dette dreier seg ofte om alvorlige tilstander som i bynære strøk fraktes med ambulansebil til observasjon og behandling innen 1/2-1 time. 

Ambulanseflyene i Finnmark er en beredskapsressurs som har sørget for likeverdige forhold. Det gjøres et poeng av at flyene flyr tilbake uten pasienter etter utført akuttoppdrag. Dette gjør også alle ambulansehelikoptre og ambulansebiler i resten av landet. Dersom det blir meldt en utskrivning tas selvsagt disse med tilbake. 

Min erfaring er at ambulansflysentralen har for høy terskel til å sende ut Altafly nr. 2 til hasteturer og ønsker heller at dette flyet inngår i planlagte flygninger av stabiliserte pasienter. Derfor blir det 70% tid i Tromsø

Vanlig responstid for oss på Nordkyn ved hasteoppdrag er 4-6 timer. Dette ville aldri vært akseptert i Tromsø eller Bodø og sørover. Likevel gir de gjenstående 30% en beredskap for samtidighetskonflikter som er uvurderlig. For ordens skyld. Ambulansefly nr 2 i Alta står ikke på bakken. 

Helse-Nord har så langt jeg vet ingen registrering av prehospital responstid som er det som teller for pasienten. Derimot operer de fortsatt med iverksomhetstidspunkt som er det tidspunktet som er klarsignal for oppdrag. Tenkingen på oppdraget tar ofte over 1 time. 

Dersom dere nå har fått skriftlig dokumentasjon på beregning av uendret prehospital responstid ved nåværende forslag ønsker jeg dette oversendt. Jeg vil da kontrollere tallene med årsrapportene fra Finnmarksflyene som gir god oversikt over flyoperasjonene. 

En ting til. Altafly nr. 2 har bare dagberedskap og alle basefaciliteter på plass. De erfarne anestesisykeleierne og intensivsykepleierne deltar også i utrykninger med ambulansebilene til akutte tilfeller der bruk av ambulansefly åpenbart må benyttes. Dette under ledelse av anestesilege Torben Wisborg i Hammerfest. Sammen med fastlegene er dette et faglig sterkt team som gjør at akuttberedskapen i Alta er meget god. Fjerner man et fly svekkes dette teamet som ikke kan erstattes av enheter lokalisert til Tromsø. 

Hva er prisen på innkjøp,baselokaliteter og drift av jetflyet i Tromsø? Jeg er ikke imot dette flyet, men det er viktig at merkostnaden i forhold til dagflyet i Alta blir kjent.