Samiske krav mot olje og gassindustrien, er et forsøk på tilsnikelse av samfunnets ressurser

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For kort tid siden, opplevde vi på sosiale medier at det ble lagt ut krav om at oljen og gassen utenfor kysten av Nord-Norge, var samenes eiendom. Det var ikke særlig overraskende når man så hvem som sto bak kravet, det var Janos Trosten. Han mener altså at alt av samfunnets ressurser her nord, er samisk, og skal derfor komme bare samer til gode.

Det er helt klart mangel på magemål fra samepolitikeren som utløser slike krav. Først, er det ingenting som tilsier at samer skal ha noen form for «urfolksrett» siden de faktisk var den siste folkegruppen som kom til Nord-Norge, de aller fleste innvandret så sent som på 17–1800 tallet, og noen som sametingspresidentens familie, så sent som på 1920 tallet. Det blir ikke urfolk av slikt, i alle fall ikke i Norge. Dernest, som en følge av en misforstått politikk hos de store partiene, basert på mangel på kunnskap, og såkalte historikeres omskriving av fakta, har vi fått en etnisk skjevfordeling her i landet, hvor samer, ut fra sin etnisitet, får en betydelig større del av samfunnskaka enn andre vanlige innbyggere får.

Når det gjelder overføringer av økonomisk art, mottar også samer sin del av den felles pott som overføres til alle gjennom både kommune og fylkespolitikken. På det nivå behandles vi alle likt. Så mottar vi alle, også samer i tillegg til disse overføringene, helsehjelp og NAV tjenester på likt, uansett etnisitet. NAV har dessuten et budsjett her til lands som er 2/3 av Finlands nasjonalbudsjett. Men for samer stanser dette ikke med de goder som velferdssamfunnet Norge fordeler til oss alle. I samband med at sametinget ble etablert, og vi fikk et etnisk basert valgmanntall, måtte staten selvsagt finansiere dette. Det begynte beskjedent til å begynne med. Sametinget skulle egentlig ha ansvar for samisk språk og kultur, dessuten rådgiver for regjering og storting i samiske saker. Men beskjedenheten rakk ikke så lenge. Etter hvert fikk man behov for mer, mye mer. Samiske politikere, som Janos Trosten, skulle jo ha dekket alle sine reiseregninger omkring i verden, og sine møter i sametinget, selv om enkelte på plenumssamlinger av og til ikke er i stand til å stå opp om morran selv om man er saksordfører i saker, og velger å skofte hele møtet, og velger å kvile ut etter nattens bravader. Betalt skal man ha, og slikt koster masse penger. Man skal jo også besøke både FN og andre internasjonale institusjoner for å fortelle hvor dårlig samer behandles i Norge, og slikt koster også masse penger. Selv om man fra samisk politisk hold sprer usannheter om oss omkring i verden, bevilger man masse penger, slik at desinformasjonen kan fortsette uhindret. Men alt dette, hvor samer og nordmenn behandles helt likt i alle sammenhenger i samfunnet, avstedkommer ekstrabevilgninger til samer og samiske formål i størrelsesordenen 60-70.000 pr. person/år, som er innskrevet i sametingets valgmanntall. En slik urettferdighet, basert på etnisk tilhørighet og familiære forhold, er noe den aktive politikeren Janos Trosten, ikke ser. Han skal ha alt han, alle inntekter som i dag går til fellesskapet, øremerket til «samiske formål». Mon tro om han ikke sprekker snart, når magemålet når sin yttergrense?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken