Eldreomsorg i Hammerfest kommune

Hammerfest Høyre går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene.

Hammerfest Høyre går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHelse og omsorg, og ikke minst eldreomsorgen de kommende årene må det tas tak i. Folk lever lenger, og vi blir eldre, noe som gjør at dette er viktige satsningsområder i fremtiden i vår kommune. Det viktigste i helsetjenesten og omsorgen er ikke systemet, men pasienten.

Vi vil derfor ha mangfold i tjenestene. Private, frivillige, ideelle og det offentlige må jobbe sammen for et best mulig helsetilbud, men det offentlige skal ha et hovedansvar. Det skal være kvalitet og valgfrihet for alle.

Dersom en privat eller ideell aktør kan levere helsetjenester til bedre kvalitet, uten at det koster mer, er det en god løsning for alle. Fritt brukervalg, BPA (brukerassistert personlig assistanse) og fleksibilitet i tjenestene, er nøkkelordene her.

Øke støttekontaktordningen i kommunen.

Hammerfest Høyre ønsker å støtte opp om frivillighet og dugnad. Vi ønsker blant annet å øke støttekontaktordningen. Mange eldre har ikke nødvendigvis behov for en samlingsplass, eller en aktivitet, de har kanskje mer behov til at noen vil komme hjem til de for og ta en prate.

De kommunale helsetjenestene med hjemmesykepleie som eksempel har dessverre i dag ikke tid til bare å ta en kaffe eller en prat, i en travel hverdag. Å øke en støttekontaktordning, med dette i tankene, vil være et lavterskel tilbud, både for de som ønsker noen å prate med, og de som ønsker å være en samtalepartnere i hverdagen.

Dette vil være noe som kan passe mennesker i alle aldre, for mange eldre kan også dette være et tilbud hvor de kan føle at de gjør noe for andre medmennesker. En aktivitet de kan glede seg til, og noe å fylle hverdagen med. Dette er noe som kan gjøre at noen har mulighet til å føle seg viktig. For mange mennesker, også eldre i dag, kan føle på det å være ensom i en ellers travel hverdag. Folk har ikke lenger bestandig tid til familien sin, slik de hadde før i tiden.

Skape meningsfulle møtepunkter for eldre.

Meningsfulle møteplasser kan være så mangt. Mange eldre møtes i dag rundt på ulike kafeer for en kaffekopp og en prat, men for de som ikke sitter på de ulike bordene, kan det være lett å falle mellom to stoler.

Hammerfest Høyre ønsker la de eldre få et fast tilholdssted. Kommunen har mange bygg og rom, som er ledige, hele tiden eller visse tider av døgnet, så dette burde la seg gjennomføre, uten den store kostanden. Et mulig sted kan være Kirkeparken, hvor det er rom som kan passe til dette formålet. Men det må også sees på andre forslag for steder til de eldre. Her kan det være greit å høre med de eldre, hva de selv tenker og mener.

Hammerfest Høyre ønsker også gjeninnført trim for eldre i kommunal regi.

"Leve hele livet".

Regjeringen har lagt frem kvalitetsreformen for eldre "Leve hele livet", som bunner i Høyres eldrepolitikk. Hammerfest Høyre går til valg på å forbedre eldres måltider, økt aktivitet og fellesskap, trygg helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Eldre på sykehjem bør få tilbud om minst én times aktivitet daglig med bakgrunn i egne interesser, ønsker og behov.

Økonomi.

I Hammerfest ser vi en tendens til at kommunen bruker mye vikartjenester og overtid. Mye av dette i tjenester til de eldre i kommunene, men også alle kommunale tjenester sliter med dette. Hammerfest Høyre mener dette kan bedres ved å sørge for større stillingsprosenter, og tilegne oss flere faste stillinger der det er behov for dette. Vi ønsker rett og slett tilstrekkelig bemannede kommunale tjenester. Dette mener vi vil gi en økt kvalitet og stabilitet i omsorgssektoren.

Hammerfest Høyre har mange gode planer og tanker for hvordan vi kan være med på nye og bedre løsninger for Hammerfest Kommune.

Jeg skal i de neste innleggene mine presentere mer av våre tanker på bl.a helsetjenester, Psykisk helsehjelp, Rusomsorgen osv. Så følg med for å få med deg resten av vår politikk og tanker for Hammerfest.

Vil du være med på laget til Hammerfest Høyre, bruk stemmeretten din.

Godt valg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags