Nye Hammerfest lufthavn

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger

Marianne Sivertsen Næss

Varaordfører i Hammerfest, (Ap)

Hammerfest

Følg på: Facebook

Det hevdes at Hammerfest drømmer om en ny storflyplass. Dette stemmer ikke. Vi har imidlertid over tid jobbet for en ny lokalflyplass med mulighet til å ta ned noe større fly enn i dag. Det er ikke en storflyplass, og den skal ikke bygges for å konkurrere med verken Alta, Banak, Honningsvåg eller andre. Den skal dekke det behovet Hammerfestregionen har.

Det er ikke Hammerfest og Kvalsund som har «lagt bort» alternativet med 1199 meters bane. Riktignok er det slik at Avinor på et tidlig stadium ønsket en banelengde på 1199 og dette forholdt kommunene seg til. I sammendraget til «Utredning av framtidig flyplassløsning for Hammerfest» fra 2012, står det: «Avinors utredning har hatt hovedfokus på teknisk / operative faktorer, meteorologi, trafikkprognoser, regionale behov og økonomi. Trafikkprognosene tilsier behov for bruk av større flytype enn det som opererer på Hammerfest i dag. Prosjektet har med bakgrunn i dette vurdert mulighetene for å få til en banelengde 1550m. Potensialet for forlengelse til 2000m er også vurdert».

Det er viktig å presisere at en av utfordringene med dagens lufthavn er vindrestriksjoner ved varierende sidevind, hvor Widerøe har en selvpålagt grense på 15 knop.

En utvidelse av dagens lufthavn har også vært vurdert for noen år tilbake. Kostnadene ble da anslått til bortimot en milliard for å sprenge bort fjernhindringer i østlig retning, og da uten at utfordringene og påfølgende restriksjoner, som eksempelvis Storfjellet forårsaker, ville være løst.

Målet for Hammerfest og Kvalsund kommuner har i hele prosessen med ny flyplass vært å legge til rette for at det skal være mulig å tilfredsstille næringslivets behov for effektive transportløsninger til og fra Hammerfestregionen. Dette området er allerede etablert som Nord-Norges viktigste petroleumsknutepunkt, med landfall, regionkontor, driftsorganisasjoner, forsyningsbaser, en rekke leverandørbedrifter og to helikopterbaser. Dette vil bli kraftig forsterket i årene framover gjennom utbygging av feltene Johan Castberg (Statoil), Alta/Gotha (Lundin) og Wisting (OMV).

Petroleumsvirksomheten i Hammerfest eksporterer allerede nå verdier for kr 80 millioner hver eneste dag, verdier som er svært viktige inntekter for nasjonen Norge. Samtidig som den skaper store direkte og indirekte ringvirkninger både for Finnmark og resten av Nord-Norge.

En ny og framtidsrettet flyplass i Hammerfest er derfor et nasjonalt anliggende. Petroleumsaktiviteten i Barentshavet er fremdeles i sin spede begynnelse, og vil i løpet av bare et par tiår være Norges viktigste petroleumsprovins. Derfor er det åpenbart at ikke bare Hammerfest kommune, med selvsagt også nasjonale og regionale myndigheter, i tillegg til Avinor, må bidra til å tilrettelegge for dette.

Flyplassdrømmen» til Hammerfest og Kvalsund, er en lokalflyplass med mulighet til å ta ned noe større fly enn i dag (eksempelvis mellomstørrelsen av Dashen som har 56 seter) og som har bedre regularitet

I Altaposten onsdag 12.oktober hevdes det at Hammerfest drømmer om en flyplass med rullebanelengde på 2.200 meter. Dette medfører ikke riktighet. Hammerfest og Kvalsund kommuner planlegger ikke videre utvikling av regionen basert på våte drømmer, men på harde fakta. «Flyplassdrømmen» til Hammerfest og Kvalsund, er en lokalflyplass med mulighet til å ta ned noe større fly enn i dag (eksempelvis mellomstørrelsen av Dashen som har 56 seter) og som har bedre regularitet.

Stortingsrepresentant Kåre Simensen sier til Altaposten, at hans klare oppfatning er at Stortinget bør være varsom med å gå inn i direkte prioriteringer av enkeltprosjekt, og at dette bør overlates til Avinor som også har et helhetlig økonomisk ansvar for lufthavnene. Det er interessant at en politiker setter seg selv og et omfattende politisk arbeid på sidelinjen i videre utvikling av Nord-Norge.

Prioritering av ny flyplass i Hammerfest er stadfestet av Stortinget og av Avinor. I utredningen «Avinor i Nordområdene» fra 2014, pekes det spesifikt på tre flyplasser i Nord-Norge som vil ha behov for mer kapasitet. Disse er Bodø, Tromsø og Hammerfest. Hammerfest lufthavn er altså den eneste flyplassen i Finnmark som vurderes å ha behov for kapasitetsøkning. Spørsmålet er derfor ikke om å holde bygging av en flyplass i Hammerfest utenfor prioriteringsrekkefølgen til Avinor, men tvert imot å følge prioriteringsrekkefølgen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags