Steinar Hardersen skriver i et innlegg i fd og altaposten, at Altas nye sykehus skal bygges i Rossmollfjæra. Jeg skal gi ham rett. Men med en korreksjon; Finnmarks nye sykehus!

LES OGSÅ: Altas nye sykehus i Rossmollfjæra

Forøvrig er hans beskrivelse av det planarbeide som ligger bak prosjektet Nye Hammerfest (Finnmarks)sykehus og Hammerfest kommune, tyder på at Hardersen ikke har fulgt med i utviklinga. Ham om det! 
Men jeg vil allikevel prøve å gi ham litt info om den faktiske situasjon i det som om få måneder blir den samme Hardersens nye nabokommune.

Den nye kommunen Vil ha omlag 11600 innbyggere. Kommunen vil være en stor (areal) fastlands- og øykommune. Fra Stabbursdalen til Tarhalsen. Kommunen vil ha et bredt næringsliv, og et godt utbygd skolesystem, fra grunnskoler til Universitet.

Hardersen vil få en livskraftig nabokommune som vil bety mye for næringslivet i Alta. Hammerfest havn er en av landsdelens (og landets) største i tonnasje. Hammerfest lufthavn er den 9. største i landet mht antall landinger. Fiske, oppdrett, jordbruk, anleggsvirksomhet, tjenesteytende nringer og petroleumshovedstaden i Nord Norge. Ikke alle av oss synes sjødumping av gruvefall er ok, men nye Hammerfest kommune vil også kunne fremstå som gruvekommune.

Alta får en sterk nabokommune som også næringslivet i Alta vil dra nytte.
Forøvrig er Hardersen hjertelig velkommen både til Hammerfest og til Nye Hammerfest sykhus! Ja dette blir sykehus for Alta, som forøvrig får et godt og trygt helsetilbud i løpet av få år.