Hammerfest Arbeiderparti – tilrettelegger for ny giv i distriktene

Fra høyre: Kurt Methi, Kaia Charlotte Fagerhaug og Jan Tore Kvalnes

Fra høyre: Kurt Methi, Kaia Charlotte Fagerhaug og Jan Tore Kvalnes Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi står midt i en sammenslåing av Kvalsund og Hammerfest kommuner. Etter å ha observert retorikken så langt i valgkampen har distriktene dessverre fått lite oppmerksomhet. Arbeiderpartiet har planer for hele kommunen og ønsker næringsaktivitet velkommen der folk vil ta i et tak.

Der andre knapt nevner mulighetene innenfor fiskeri og havbruk, fornybar energi, mineral og reiseliv, er vi på ballen og ser at alle disse næringene har en fellesnevner: De er alle distriktsnæringer.

Hammerfest Arbeiderparti er et næringsvennlig parti, og vi jobber utrettelig for at vi skal være tilrettelegger for at det kan etableres nye arbeidsplasser i hele kommunen.
Vi trenger også ny og bedre infrastruktur på plass, men her er vi i stor grad prisgitt sentrale myndigheter og deres bevilgninger, eller som det kommer klart fram den siste tiden, mangel på sådanne. Dagens storting og regjering har fokuset mot de store byene og utfordringene de har fått i fanget der. Bompengesaken viser hvilket sprik det er blant disse partiene og at det såkalt største samferdselsløftet gjennom tidene i realiteten var et bompengeløft når alt kom til alt.

Vi vet at det foregår en storstilt flytting av mennesker og kompetanse fra distriktene inn til byene og at strømmen fra byene til enda større sentra ikke er avtakende, tvert imot. Hvordan skal man få jobbet mot disse trendene som er like over hele verden? Vårt svar er en aktiv næringspolitikk i hele den nye kommunen. De næringene som gir oss i nord, og i distriktene, nye muligheter er næringer som hører hjemme i fjordene og utenfor allfarvei. Arbeiderpartiet jobber for at vi skal ta hele landet i bruk. Vårt gamle slagord er fortsatt like aktuelt: By og land – Hand i hand.

Til tross for dette skal vi få gjort mye med det vi har, og det vi tross alt får fra storsamfunnet.
For arbeid til alle er viktig. Uten jobber i nærheten svinner framtidstroen. Vi vil at man skal ta i bruk våre naturgitte ressurser og utvikle disse, ikke bo i et tomt museum. Derfor er fart på utviklingen av våre distriktsområder viktig for oss.
Og vi tror det er viktig for alle andre som er glad i Hammerfest og fremtiden til vår flotte kommune også.

Vis ved valget 8. og 9. september at du stemmer for jobber, vekst og bolyst i hele kommunen. Stem Hammerfest Arbeiderparti.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags