Ha tillit til at lærerne gjør jobben sin

REAGERER: Berit Hågensen, leder i Skolenes Landsforbund Finnmark, reagerer på at lærerne er nødt til å rapportere inn alle dagens gjøremål på detaljnivå.

REAGERER: Berit Hågensen, leder i Skolenes Landsforbund Finnmark, reagerer på at lærerne er nødt til å rapportere inn alle dagens gjøremål på detaljnivå. Foto:

Av
DEL

LeserbrevSkoleverket er for tiden preget av unntakstilstand, slik også resten av samfunnet er. Elever og lærere gjør sitt ypperste for å holde hjulene i gang, og får mye støtte i mediene inkludert sosiale nettverk som vel fortjent er. Derfor er det trist å se at vi dessverre har enkelte kommuner som gjør sitt ypperste for å holde liv i New Public Management (NPM). La denne reformbølgen ligge. Dette er dagene for tillit; ikke detaljerte rapporteringskrav.

Alle lærere skal selvfølgelig ha god kontakt med elever og hjemmet. Elever som sliter trenger enda hyppigere kontakt enn andre. Sørg for at oppgaver gjerne legges på ulike plattformer, slik at materiellet er mest mulig tilgjengelig for alle. Vis forståelse for at ikke alle hjem er like. For noen passer det ikke at elevene skal ha en full skoledag hjemme, noe også Utdanningsdirektoratet viser stor forståelse for. På sine nettsider gir direktoratet gode råd for å gjennomføre opplæring når elevene er hjemme. Følg disse rådene!

Skolenes landsforbund Finnmark reagerer kraftig på at kommuner i vårt fylke pålegger lærere å rapportere inn alle dagens gjøremål til skoleleder på detaljnivå, med begrunnelse i krav fra Fylkesmannen og opplæringsloven. Dette gagner ikke elevene. Tiden denne jobben tar burde vært brukt på kontakt med elevene, planlegging av passende opplegg, og tilbakemelding/vurdering av elevenes arbeid. Vis tillit til lærerne og stol på at de gjør jobben sin. Lærerne gjør sitt beste for å gi best mulig opplæring og skaffe seg best mulig vurderingsgrunnlag.

Tillitsvalgte er en kjemperessurs, og ikke mindre viktig i denne vanskelige tiden. Da er det spesielt vondt å se at tillitsvalgte ikke blir tatt med på drøfting, men forsøkt kneblet og avspist.

Kjære kommuner, vær litt profesjonelle! Ta et sted inn i framtidens tillitsbaserte styremåte. Skap god dialog med tillitsvalgte. Medbestemmelse skal være reell, det fordrer drøftinger – ikke bare informasjon. Dette er hjemlet i hovedavtalen.
Et godt partsamarbeid er viktig både i normal tid, og ikke minst nå i krisetid. Vi vil alle det beste for elevene, men Skolenes landsforbund registrerer at kommunene praktiserer dette veldig ulikt. All honnør til majoriteten av kommunene, som ser ut som de har forstått dette riktig godt.

Dessverre fins det unntak, men det er ikke for sent å snu.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags