Gi fiskerne i vest krabbekvoter!

Runar Enoksen (Krf)

Runar Enoksen (Krf) Foto:

Av
DEL

MeningerPå Facebook deles det bilder av saboterte garn og bannskap på grunn av plagene disse skalldyrene påfører fiskerne – langt forbi Nordkapp. Dette maritime klondyket er til nå forbeholdt fiskere i Øst-Finnmark, som kompensasjon for vanskelighetene krabben har utsatt det tradisjonelle fisket for. En krabbekvote er i dag lukrativ business og matentusiaster verden rundt betaler villig for godsakene. Sommeren 2019 utgjorde en kvote minst kr 400000,- i omsetning. Nå er det på tide at denne kompensasjonene går ut til flere.

Mens kommunene i Øst-Finnmark har hatt en økning på 232 registrerte fiskefartøyer i perioden 2010-2017, har kommunene i Vest-Finnmark hatt en nedgang på 120 fartøyer i samme tidsrom. Kan dette henge sammen med adgangen til deltakelse i kvoteregulert krabbefiske og utfordringene krabbene påfører de som er ute etter annen fangst?

Tromsø Consulting Group AS siterte 2018 en fisker i Vest-Finnmark angående problemene krabben skaper for fisket med passive redskaper: «Er ikke de tradisjonelle garn- og linefeltene i Vest-Finnmark okkupert av oppdrettsnæringa, er feltene teppebombet med krabbeteiner. Klarer man likevel å få gjort et garnsett i disse områdene, går garnene full av krabbe og det er derfor ofte det siste man ser til redskapene!»

For dem som har sett bilder av hvordan dette ser ut er det forståelig at det ikke er enkelt å følge mattilsynets anbefalinger om å frigjøre krabben skånsomt fra redskapet og plassere de i sjøen. Det er visstnok heller ikke bare å unngå å treffe på krabber, selv langt forbi den usynlige linja ved Nordkapp.

Politikere i Øst-Finnmark bekymrer seg for at en åpning av krabbefisket vil redusere fiskerne i områdets inntekter. Her tenker jeg det er nok til alle og at dagens fordeling er kunstig og urettferdig. Krabben formerer og sprer seg som om det er meningen med livet og alle motkonjunkturtiltak er velkomne for tiden.

Det marine økosystemet som helhet kan ikke ha godt av denne ensformige utviklingen.
I 2010 ble det dokumentert at 9 av 10 bunndyr i Varangerfjorden var borte og at den eneste kjente faktoren som kunne ført til noe sånt var beitepresset fra kongekrabben. Her kan vi altså bidra til artsmangfold gjennom verdiskaping.

Leder i Vest-Finnmark kystfiskerlag, Tommy Pettersen, skriver i NRK at det er nok krabbe til alle og at fanden males på veggen i Øst. Han skriver også at det handler om mer enn den enkelte fiskers økonomi og at tilgang til krabbekvoter trolig vil bidra til å berge næringa og øke rekrutteringen.

Her har vi muligheten til å skape verdier, redusere bannskap og berge både arbeidsplasser og økosystemer med noen enkle grep. La krabben gå fra plage til ressurs – også i vest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags