Frivilligheten er limet i samfunnet

Av
DEL

Leserbrev
Frivillighet, kultur og idrett står sterkt i Senterpartiet, fordi gode kulturopplevelser henger sammen med fornøyde innbyggere og høy trivsel. Dette viktige arenaer for læring som ikke tilbys i skolen. Grunnpilaren for kulturen er frivillighet. Frivilligheten danner et lappeteppe av relasjoner som binder oss sammen og gir den enkelte en meningsfylt hverdag. Frivillighet forebygger ensomhet, og er en viktig aktør for å løse samfunnsutfordringer.

Tana Senterparti mener det viktig å bidra til lokal aktivitet gjennom kulturskole, lag og foreninger. Mangfoldet i Deatnu/Tana gjenkjennes i kulturen. Kulturopplevelsene skal ikke være avhengige av økonomi og alder. Man skal ikke bare leve, man skal også oppleve. Målet må være at flere unge rekrutteres til både kunst, musikk og foreningsarbeid. I samarbeid med fylket bør det etableres kulturverksted for ungdom. Kulturskolen gjør en formidabel jobb, men ungdom faller lett utenfor slike tilbud.

Tana Senterparti vil også arbeide for et fortsatt variert tilbud om fysisk aktivitet, både i skole, barnehage og fritid. Det er viktig at idrettstilbud er inkluderende og ikke bare et jag for å utvikle «nye verdensmestere». Tilbud som er inkluderende og tilrettelagte for alle skal belønnes, og fellesskapstanken er viktigere enn prestasjoner.

Fritid er mere enn idrett, Deatnu/Tana har mange bygdelag, bygdekvinnelag, sanitetsforeninger, Lions og andre frivillige foreninger. Disse kan i enda større grad være med på å gi ulike fritidstilbud, som kurs osv. Frivilligsentralen bør styrkes, og kan ha en koordinerende rolle mellom tilbudene fra de ulike aktørene. Samarbeidet mellom kultur- og idrettslag og skolen må også styrkes, for bedre å kunne tilrettelegge, gi støtte og utvikle barnets- og ungdommens sosiale og faglige kompetanse.

En aktiv og interessant fritid gir bolyst og økt livskvalitet. Det får ungdom til å ønske seg tilbake og opprettholder folkehelsa for alle. Det er viktig at også seniorene får holde seg fysisk aktive.

I vår kommune gjøres det en kjempeinnsats i det frivillige hver eneste dag. Denne innsatsen kan ikke tas for gitt. Kommunen må sørge for at disse fortsatt for utdelt midler til videre drift, og bidra med hjelp til å skaffe også ekstern finansiering. Anlegg som brukes til dette arbeidet må vedlikeholdes og utvikles. Sentralt jobber Senterpartiet for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner, og bygg og anlegg som brukes til dette.

Til sist vil vi komme med en liten oppfordring; gi ros og en klapp på skuldra til en som jobber i frivilligheten i dag. Og helst hver dag, fordi de fortjener det!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags