(Finnmark Dagblad) I dagens FD trykker vi på leserplass et innlegg fra en som åpenbart tilhører Frikirkens menighet i Alta. Vedkommende løfter pekefingeren mot FDs journalistikk når det gjelder avsløringene av forholdene ved barnehjemmet i Korsfjord.

Innsenderens poeng er at dette rammer menigheten i Alta - som ikke hadde noe med driften av barnehjemmet å gjøre. Dernest at saken er strafferettslig foreldet, og at det derfor ikke har noen hensikt å «rote opp» i spørsmål som likevel ikke kan strafferettslig forfølges.

Dessverre ser det ut til at innsenderen har glemt et vesentlig poeng, nemlig ofrene. Rett nok oppfordres vi til å konsentrere oss om dem og den hjelp de nå får - blant annet av Frikirken selv. Det har vi også gjort. Men dette er en hjelp som kommer nettopp på grunn av at forholdene ved barnehjemmet er avdekket og offentliggjort av Finnmark Dagblad. Og det er fra ofrene selv historiene kommer. De har slitt med spøkelsene fra barnehjemstiden i alle disse årene. For dem er det å få snakket ut og få historien fram en terapi i seg selv. De juridiske sidene av saken kan være mer underordnet.

Skulle Finnmark Dagblad vært mer varsom, slik det antydes i det samme innlegg. Vårt svar er et klart nei. Ikke bare fordi offentliggjøringen nå har ført til at flere av ofrene står fram og får hjelp. Men saken har også allmenn interesse fordi vi aldri kan bli minnet ofte nok om å være på vakt mot overgrep mot de svake - i dette tilfellet barn. Overgrep skjer dessverre - og det er også klart at verken kristelige eller andre veldedige organisasjoner er noen garanti mot at slikt kan finne sted. I utgangspunktet har omgivelsene tillit til at slike organisasjoner lever opp til sine idéelle målsettinger. Det gjør de sikkert også, men de er ikke skjermet mot tjenere som kan ha en annen og skjult dagsorden. Derfor er det viktig at både tilsynsmyndigheter og media ikke unnlater å rette kritisk søkelys - også mot institusjoner som drives av idéelle organisasjoner eller stiftelser.

I denne saken har Frikirken sentralt hatt en både åpen og aktiv holdning til å få saken fram og tilby ofrene hjelp. Slikt gir tillit, ikke minst fordi vi har flere eksempler på at nettopp religiøse organisasjoner har en tendens til å ville holde ting skjult for å «rydde opp» internt. Også Alta kommune har forbilledlig tatt tak i saken.

Men skulle vi vært mer varsomme ? Aldri!