For en bærekraftig legevakt

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Legevakta er viktig for befolkningen. Vi trenger alle å vite at når vi blir syk eller skadet, er kompetent legehjelp raskt tilgjengelig. I de fleste av landets kommuner, og i 16 forskjellige distrikter i Finnmark, er leger på vakt hele døgnet. Dette er i all hovedsak kommuneleger og fastleger, som ellers er fullt opptatt med å behandle sine pasienter på dagtid.

Det bør være kjent for de fleste at arbeidspresset for fastleger har økt kraftig de siste åra. Fastleger som deltar i legevakt har nå en total arbeidstid på 70 timer per uke i snitt. Mange leger i Finnmark kjenner seg igjen i dette, noen leger i små kommuner jobber vesentlig mer. Heller ikke leger er skapt for å holde ut med dette i lengden, leger blir også slitne. Ingen kommuner kan regne med stabile leger med en slik arbeidsbelastning. En opplagt lege er en trygg lege, og utslitte leger er ikke forsvarlig.

Dette er kommunenes ansvar.

To typiske Finnmarkskommuner er Karasjok og Kautokeino. Begge ligger langt fra sykehus, med det det medfører av ekstra krav til legene. Begge har i noen år nå hatt en stabil stamme av fastboende leger, mens andre kommuner i mye større grad har måttet bruke korttidsvikarer. Og i begge kommunene opplever legene nå en vaktbelastning som de helt klart ikke kan holde ut med i lengden.

Vaktbelastningen i begge kommuner har variert mellom todelt og firedelt de siste seks måneder. Dette kombinert med økende arbeidsbelastning på grunn av korona-virus og smitteverntiltak har nå begynt å slite kraftig på legene. Høy vaktbelastning fører også til redusert legetilbud på dagtid på grunn av fravær etter vakt.

I tillegg til lokalbefolkningen mottar legevakten i Karasjok også grenseboere fra den finske siden av grensen, og pasienter innlagt på Finnmarkssykehuset sine institusjoner i Karasjok. Totalt blir belastningen for stor for å holde ut med, også for leger som har vært i distriktet i mange år og er vant til mye arbeid.

Kontinuitet i legetjenesten er viktig for kvaliteten. I Karasjok og Kautokeino er språklig og kulturell kompetanse blant legene ekstra viktig. Dette oppnår man ved å bygge en tjeneste som ikke bukker under ved at det er for få leger. Det er det nå.

Det finnes kommuner på samme størrelse som utmerker seg med god stabilitet. Disse har bemannet opp med flere legestillinger. På den måten har de gjort seg bedre rustet mot at en for hyppig vaktbelastning skal slite ut legene. De veit godt at en legetjeneste basert på vikarer er både dyrere og dårligere.

Legeforeningen star nå oppe i harde forhandlinger med KS om redusert vaktbelastning. Denne gang handler det ikke om penger, men om å få ansatt nok leger til at alle kan leve et liv utenom jobben og bli boende der de bor. Det vil være evig nok arbeid for dem på dagtid også.

Vi håper alle kommunene i Finnmark ser verdien av en god legetjeneste og tar de nødvendige grep for et framtidig levelig vaktliv for legene og for et trygt legetjenestetilbud for innbyggerne, for det fortjener Finnmarkingene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken