Føde- og barsel på Finnmarkssykehuset - 99% fornøyd!

- Vi må få frem de gode kvalitets-resultatene som Finnmarkssykehuset vårt faktisk har oppnådd, mener Sylvi Jane Husebye.

- Vi må få frem de gode kvalitets-resultatene som Finnmarkssykehuset vårt faktisk har oppnådd, mener Sylvi Jane Husebye. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi har all grunn til å være stolte av Finnmarkssykehuset vårt! Grunnen er dokumentert, vurderinger fra de som vet best: Nybakte mødre var mer fornøyd med Finnmarkssykehuset enn før. Det gjelder for begge fødeavdelingene, både Kirkenes og Hammerfest. Og mødrene var mer fornøyd med tilbudet her, enn det mødre i resten av landsdelen var med sine fødetilbud.

Mange mener mye om Finnmarkssykehuset. Det er greit. Samtidig må vi huske på de gode kvalitets-resultatene som sykehuset vårt faktisk har oppnådd! Og flere forbedringer, som har skjedd under nåværende sykehusdirektørs ledelse. Et av disse områdene, er føde- og barsel.

Spør brukerne!

Noen resultatmål er brukerundersøkelser. Det er utrolig viktig at vi hører på pasientene. Det de opplever er som en temperaturmåler for de tjenster som sykehuset leverer. Det gjelder også vårt Finnmarkssykehus.

Den ferskeste brukerundersøkelsen fra føde- og barselsavdelinger ble presentert for tre år siden. Men ingen ting tyder på endringer i feil retning. Undersøkelsen ble gjort i hele landet. Resultatene ble sammenlignet med forrige gang en slik undersøkelse ble gjort, i 2011. Over tre tusen nybakte mødre i hele landet sendte inn svar i den nyeste undersøkelsen.

Kvinnene ble spurt om hvordan de opplevde hele forløpet. Hvordan opplevde de det når de ringte til sykehuset når fødselen var i gang. Hvordan var forhold rundt selve fødselen. Hvordan om hvordan de opplevde dagene etterpå (barselsperioden).

Best i klassen?

Det er vanskelig å si sikkert at Finnmarkssykehuset er best i klassen. Men det er lov å merke seg at Finnmarkssykehuset får gjennomgående bedre score enn Helse Nord sett under ett.

På spørsmålet "Alt i alt, var tilbudet du fikk under oppholdet pa fødeavdelingen tilfredsstillende?" svarte 90% at det var det, i stor grad eller i veldig stor grad. 9% var i noen grad fornøyd. Og 1% var lite fornøyd. Det er klart, den prosenten må sykehuset jobbe videre med.

For Helse Nord, var snitt-tallene 79-14-7: 79% var fornøyd i stor eller veldig stor grad. 14% var i noen grad fornøyd. Og 7% var lite fornøyd.

Selvsagt er det flere kvalitetsindikatorer som gjelder på et sykehus, også Finnmarkssykehuset. Men med en total fornøydhets prosent på 99%, har vi all grunn til å rope hipp hurra for føde- og barselstilbudet som Finnmarkssykehuset gir!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags