Flyambulansen – en krise skapt av hva eller hvem?

Av