«Drastisk tilbakegang i flåten i Vest-Finnmark»

Foto:

Av
DEL

Meninger«Drastisk tilbakegang i flåten i Vest-Finnmark».

Denne overskriften er å lese i Fiskeri-bladet fredag 23.november d.å. For de av oss som har fulgt med i debatten og de politiske beslutninger innenfor fiskerinæringa, er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor det har blitt slik. For uteblivelsen fra det økonomiske attraktive kongekrabbefiske har fått store negative konsekvenser for fiskerinæringa i kommunene vest i fylket.

I perioden 2010-2017 har Vest-Finnmark hatt en nedgang på 120 fartøyer, tilsvarende 30 prosent. Samtidig har kommunene i Øst-Finnmark hatt en vekst på 232 registrerte fiskefartøy, en økning på 47 prosent. I de kommunene i vestfylket der fiskerne ikke har krabbekvoter, Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund og Hammerfest, var det per november 2018 registrert ca 120 fartøyer mellom 8 og 15 meter uten krabberettigheter. Legger man til grunn erfaringstall da Måsøy kommune ble tatt inn i kvoteordningen, ble vel 60 prosent av de registrerte fartøyene i kommunen innvilget krabbekvote. Utfra overnevnte skulle antallet potensielle nye kvotehavere kunne estimeres til 70 totalt. En økning på 10 prosent burde være uproblematisk både utfra bestandshensyn og ut fra hensynet til eksisterende kvotehavere.

I de siste årene har det kommet utallige høringsuttalelser og innspill på konsekvensene av å ikke inkludere hele Finnmark fylke i det kvoteregulerte området, eller utrede mulighetene for å flytte grensen for kvoteregulert område. Dette rammer ikke bare fiskeflåten i Vest-Finnmark, men også industrien på land. Som daglig leder Ann-Kristin Kvalsvik på fiskemottaket i Akkarfjord på Sørøya sier det: «Det er så fortvilende med slike «fjottede» politiske vedtak. I dag er det en forskjellsbehandling som ødelegger små samfunn som ikke ligger langt nok øst.»

En mulighet er å flytte østover, slik noen fiskere har gjort. Det ville bety en ytterligere tilbakegang i flåten i Vest-Finnmark og ikke minst en forsterkning av de negative konsekvensene vi allerede ser resultatet av.

Hammerfest Arbeiderparti har og vil fortsatt jobbe videre politisk for å få innlemmet kommunene Loppa, Hasvik, Alta, Kvalsund og Hammerfest i det kvoteregulerte området for kongekrabben, eller utrede mulighetene for å flytte grensen for kvoteregulert område, slik at flest mulig i kongekrabbens utbredelsesområde kan ta del i det kommersielle fisket. Dette er på linje med hva landsstyret i Norges Kystfiskarlag vedtok på landsstyret i oktober i år.

Grete Svendsen

Hammerfest Arbeiderparti

Tredje listekandidat til kommunevalget i 2019

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags