Fiskeri og havbruk – Ny giv rundt de marine næringene

Kaia Charlotte Fagerhaug og Kurt Methi, Hammerfest Arbeiderparti

Kaia Charlotte Fagerhaug og Kurt Methi, Hammerfest Arbeiderparti Foto:

Av
DEL

LeserbrevVi som er født og oppvokst ved havet, og de ressursene som kan høstes der, vet betydningen av å ha en klok og langsiktig strategi rundt de marine næringene. Hammerfest Arbeiderparti går til valg på et program med en fornyet satsing på fiskerflåten og ytterligere vekst innen havbruk som ett av målene.

På samme måte som industrien som blomstrer her nord vil vi jobbe for et differensiert næringsliv med tanke på hvor vi satser i neste periode. Hammerfest-regionen er i kraft av å være porten til Barentshavet en av de viktigste stedene for de neste kjempeløftene i nord. Vi vet at kommunen blir vertskap for store industrisatsinger til lands og til havs i det neste tiåret, men vi skal ikke miste av synet «det blåe gullet» som de marine næringene vil stå for.

Nye Hammerfest kommune blir Nord-Norges største oppdrettskommune, det er signalisert at biomassen i havet i kommunen skal vokse med 50 % de neste årene. Dette har vi lagt til rette for gjennom målrettet innsats i mange år.
I tillegg jobber vi for at krabbekvoten i Finnmark skal deles på alle fiskere, også de fem kommunene i vest som i dag ikke er en del av dette fisket. Vi arbeider også med å få på plass et kvotefond som skal gi kapital til fiskere som vil satse ut fra kommunen. Det er også viktig at gründere som ønsker å satse direkte, eller indirekte mot bransjen gis hjelp i den ofte humpete oppstarten av sin egen bedrift. Derfor skal vi revitalisere næringsfondene og oppmerksomheten rundt de som vil satse.

Alt dette vil gi oss mulighet til å fortsette å utvikle tjenester rundt de marine næringene de neste årene med basis i den allerede veletablerte leverandørklyngen i vår region. Hammerfest Arbeiderparti understøtter dette arbeidet i sitt program for neste periode. Vi skal sørge for at Hammerfest blir ledende også innen disse industriene og gi bidrag positivt inn til verdiskapningen for AS Norge. Sånn sørger vi for at samfunnet får vekst og velferd også etter at inntektene fra olje og gass blir mindre synlige de kommende årene.

Sjømatnæringen bidrar også med distriktspolitikk i praksis. Merdene og båtene ligger i alle våre fjorder, og aktiviteten bidrar i stor grad til at det er «lys i husan» rundt om. Næringen er også viktig med tanke på at den høster av en fornybar ressurs. En særlig innovativ næring bidrar med nesten 40 millioner måltid mat til verden. Hver dag, året rundt. Det er matsikkerhet i praksis!

Som et viktig bidrag til bærekraftsmålene til FN er næringen essensiell. Vi opplever at næringen tar miljøutfordringene på stadig større alvor og problematikken rundt lus, plast og stedlig belastning jobbes det godt med. Arbeiderpartiet tenker miljø, fremtid og sjømat i ett. Vi ser at flere miljøer signaliserer at fremtiden til oppdrettsnæringa er på land, eller som offshorenæring. Vår kommune har arealene som skal til for å få dette til, og industrien her er allerede klar for nok en næring offshore. Uansett hvilke løsninger som kommer og vinner fram er Hammerfest kommune beredt til å være kompetent vertskap også for denne næringen.

Det er også viktig at vi satser på å komme høyere i verdikjeden. Vi skal bestrebe og legge til rette for at foredlingen i størst mulig grad skjer på land i Finnmark. Her er nøkkelen bedre infrastruktur og at vi gir næringen areal og betingelser som gjør at den kan blomstre på 70 grader nord.

Sjømatnæringen er av mange pekt på som den «nye oljen». I ren verdiskapning er det enorme verdier som sendes fra sjøen til kunder over hele verden. På linje med den andre industrien i Norge bidrar den med milliarder til velferden vår. Akkurat som den etablerte olje- og gassindustrien i vår kommune bidrar med nesten 100 millioner i omsetning hver eneste dag.

Vi som lever livene våre på kysten, vet at de maritime næringene var her lenge før de første leteriggene kom og startet jakten på hydrokarbonene under havbunnen. Hammerfest Arbeiderparti skal være med på å sørge for at næringen blomstrer her lenge etter at det siste boret er trukket opp fra undergrunnen i Barentshavet.
For vi satser på havet, både for dagen i dag og for fremtiden.

Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags