«Kongekrabbefisket må foregå på størst mulig område»

Leder Arne Pedersen i Norge Kystfiskarlag.

Leder Arne Pedersen i Norge Kystfiskarlag. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerNorge Kystfiskarlag har hatt som sitt utgangspunkt at flest mulig skal kunne være med i et kystfiske, det også i et krabbefiske. Vi har uttalt, og mener fortsatt, at området for et krabbefiske skal være størst mulig slik at det blir plass til flere. Krabben er tross alt en introdusert art som man må hindre videre vekst på.

Dette har ikke myndighetene tidligere gått med på. Myndighetene har tidligere ment at løsningen på problemet var å dele havområdet med et kommersielt fiske øst for Nordkapp og et utryddingsfiske vest for Nordkapp.

Krabbeplagen i annet fiskeri har vært stor. Så stor at fiskefelt som man kunne bruke før krabben kom, nå ikke kan brukes. Derfor er det sentralt i reglene for deltakelse i krabbefiske at krabben blir en kompensasjon for plagene man har hatt. En slik kompensasjon i form av krabbekvote har vært gitt til fiskere fra andre fylker som var på Finnmarka i tiden forvaltningssystemet ble etablert.

Nå vil fiskeridepartementet endre hensikten med reglene for deltakelse i krabbefisket. Bakgrunnen er at man vil stoppe krabbemotivert flytting til Øst-Finnmark. Ved å gi alle en kvote så tror man at adresseendringene internt i Finnmark vil stoppe opp.

Det er ingen tvil om at det å få en krabbekvote er viktig for å rekruttere unge til fiskeryrket. Norges Kystfiskarlag mener derfor at krabbekvotene bør kunne tildeles gratis og fortsatt unntas fra kjøp og salg.

Norges Kystfiskarlag tror derimot at forslaget fra departementet skaper nye utfordringer. Kan en fisker utenfor fylket for eksempel flytte til Alta og dermed automatisk få en krabbekvote i krabbeområdet - siden alle med adresse Finnmark skal ha kvote? Hva skal begrunnelsen nå være for at våre fiskerkollegaer utenfor fylket, som har deltatt på vårfisket i Finnmark gjennom flere sesonger, ikke skal få kvote?

Fiskeridepartementet vil holde fast ved dagens todelte forvaltning. Vi skal altså både utrydde krabben og bygge opp den samme krabben. Norges Kystfiskarlag mener at det best kan gjøres ved et områdebasert krabbefiske der man knytter rettigheten til de som bor i området og et område der det er fritt frem for alle i et forsøk på å stanse spredning lenger sør.

Noen vil ha et utryddingsfiske over alt. Det har krabbekjøperne gått sterkt i mot ettersom det vil sette investeringene i krabbeproduksjonen fullstendig på spill. Dersom man vil at alle i Finnmark, eller for den saks skyld et enda større område, skal ha kvote så er det best at man utvider det kvotebelagte området tilsvarende.

Krabbereguleringa er todelt og komplisert. Norges Kystfiskarlag ønsker derfor ikke komme med et mer utfyllende forslag før det foreligger et skriftlig forslag fra departementets side. Vi ser det som en selvfølge at et slikt forslag fremkommer og behandles som en høring der fiskeriorganisasjonene og andre berørte parter konsulteres.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags