- Vi vil beholde fartøyene i våre kommuner, nok er nok!

Av
DEL

LeserbrevDet er en gledelig nyhet at regjeringen har besluttet å sende på høring et forslag om å øke deltakelsen i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe.

Forslaget går ut på at fartøy fra hele Finnmark som oppfyller vilkårene for å delta, skal få fiske kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst.

Dette er en gladsak for Hammerfest arbeiderparti, da vi gjennom mange år har jobbet for å innlemme fiskere fra Kvalsund og Hammerfest i det kvoteregulerte kongekrabbefisket. Vi mener også at resten av kommune i Vest-Finnmark må med, Hasvik, Loppa og Alta kommune.

Som politikere i Kvalsund og Hammerfest kan vi ikke lenger sitte på gjerdet og se at fiskeflåten i Vest-Finnmark blir totalt rasert! All statistikk viser en drastisk nedgang i antall fiskefartøy i Vest-Finnmark. Fra 2010 til 2018 hadde kommunene i Vest-Finnmark en kraftig nedgang på 120 merkeregistrerte fartøyer, eller knappe 30 %, mens Øst-Finnmark hadde en formidabel tilvekst i samme periode på vel 230 fartøyer, eller ca. 47 %.

Det er mange dommedagsprofetier fra dem som helst ser at fiskere i vest ikke får komme inn i det kvoteregulerte krabbefisket. Etter at meldinga om en ny høring om kongekrabbefisket kom, kan man få inntrykk av at om fiskerne i vest slipper inn i krabbefisket, raseres grunnlaget for fiskerne i øst. Dette er selvsagt ikke riktig. All statistikk viser at det kun blir en økning på ca. 12 %, noe som alle kan leve godt med.

Dette viser en total mangel på forståelse for fiskere og de små samfunnene langsmed kysten i vestfylket, som i uminnelige tider har høstet av det havet kan gi, det være seg østpå eller vestpå. De positive ringvirkningene for de samfunnene/kommunene som er en del av kvoteregulerte krabbefisket, er enormt. Dette er noe vi ønsker å være en del av. Vi kan ikke sitte lenger og se på at folk flytter ut av våre kommuner for å delta i kongekrabbefisket. Nok er nok! Vi vil beholde fartøyene i våre kommuner!

Hammerfester arbeiderparti er glad for at saken blir løftet frem av fiskeriministeren og håper på et positivt resultat for «Rest-Finnmark» jmf ovennevnte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags