«Alle fortjener å ha en bonde i sitt nærmiljø»

Jordbruk og bønder fortjener anerkjennelse for den jobben de gjør for oss, ifølge senterpartiets Cecilie Hansen.

Jordbruk og bønder fortjener anerkjennelse for den jobben de gjør for oss, ifølge senterpartiets Cecilie Hansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevVelger du norsk mat, får du kvalitet – og du støtter norske arbeidsplasser slik at folk kan bo i byen og på bygda. Og mat fra Finnmark er fantastisk: lam, rein og storfekjøtt, melk, ost, krabbe og fisk for å nevne noe.

I Finnmark er rundt 1 % av arealet dyrket mark og det sier seg selv at skal vi kunne holde matproduksjonen oppe er vi nødt til å verne om vår gode matjord. Vi framstiller verdens reneste og tryggeste mat – med minimalt med sprøytemidler og antibiotika. Det skal vi fortsette med.

Senterpartiet er partiet for alle som er bevisste på hva slags mat de ønsker å spise og hva de ønsker å gi barna sine. Alle har et forhold til norsk mat, og Senterpartiet er Matpartiet. Den posisjonen skal vi beholde, ved nettopp å fokusere på trygg norsk mat. Norge skal være helt øverst på verdenstoppen når det gjelder dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, bærekraft og miljø.

Folk vil ha trygg, sunn og kortreist mat, og mange blir stadig mer opptatt av hvordan maten produseres og hvordan ressursene fordeles her i verden. Matprodusent og forbruker har svært ofte samme mål. Men selv om mat er et av våre mest grunnleggende behov, handler maten vår om så mye mer enn bare å fylle magen. Mat handler også om helse, identitet, livsstil, makt, kultur, glede og livsutfoldelse. Maten har i tillegg stor betydning for verdiskapningen, og norske arbeidsplasser også i Finnmark. Mat er dessuten storpolitikk, nettopp fordi maten er en handelsvare på global basis. Derfor er mat så mye mer enn bare det å bli mett, og dette en verdi som ikke kan erstattes.

Ser man på sikkerhet og beredskap er det å kunne brødfø sin egen befolkning en viktig del av samfunnets og folkets eksistensgrunnlag, og det at vi i dag har jordbruk i hele landet med sjø, fjell og skoger imellom brukene er i seg selv en sikkerhets barriere for spredning av potensiell sykdom og ikke minst mot vær og klima som noen år kan gi utslag på avlinger og skape utfordringer for næringene.

Norsk kjøttproduksjon er en viktig del av den norske matproduksjonen. Våre store gras- og beiteressurser er et viktig fortrinn for miljøvennlig kjøttproduksjon fra storfe, småfe og rein. Samtidig holder beitedyra kulturlandskapet åpent og fritt.

Senterpartiet vil bedre jordbrukets inntektsmuligheter og forutsigbarhet for framtidige investeringer da vi mener at dette er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering til landbruket. Inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet må utjevnes – næringsutøverne i landbruket må ha samme mulighet til inntekt og velferdsordninger som andre grupper.

Det har vært stor produktivitetsutvikling i jordbruket. Senterpartiet mener at det er viktig at produktivitetsgevinsten skal komme næringa til gode. I jordbruket er det stort behov for oppgradering og nyinvesteringer i blant annet driftsbygninger og jord. Senterpartiet vil jobbe for at Sametinget igjen får midler til å støtte investeringer i jordbruket slik at jordbruket og kombinasjonsnæringene får bedre grunnlag til utvikling av drifta.

For å sikre økte investeringer vil Senterpartiet ha en egen 10-årig investeringspakke for landbruksnæringa. Investeringer må bidra til å utnytte de totale arealressursene og ressursgrunnlaget på det enkelte bruk, samt å gjøre landbruket bedre i stand til å møte klimautfordringene. Det er spesielt behov for virkemidler som sikrer lønnsomhet i drift og investering i de små og mellomstore brukene. Målrettede reduksjoner av næringas skatte- og avgiftsbelastning vil styrke bondens økonomiske stilling, og er effektive virkemidler for både nærings-, distrikts- og fordelingspolitikk. Innen reindriften ønsker Senterpartiet å få på plass samme regelverk på utgiftsføring av driftsmidler som de man har i landbruket.

Senterpartiet står primærnæringene nær og hele vårt ideologiske program er forankret i tanken om at samfunnet skal drives etter prinsippet om at «du skal overlate gården til neste generasjon i samme -eller bedre stand enn det du selv overtok» Dette er en forvaltningstanke som prioriterer fornybare næringer og gir oss mat og arbeidsplasser i et evighetsperspektiv. Da må vi løfte jordbruket høyt opp på den politiske dagsorden å vise respekt og anerkjennelse til en næring som har et stort ansvar for landet og befolkningens matsikkerhet. Rett og slett fordi,- bonden og jordbruket fortjener det.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags