Uten barn stopper Norge

Ordene fikk meg tilbake til et foredrag av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Han viste fremskrevne tall over Norges fremtidige pensjonskostnader og antall yrkesaktive bak hver pensjonist. Samhandlings- og NAV reform måtte til for å få «en bærekraftig utvikling» om Norge skulle «reddes». Selv ikke et stort oljefond kunne håndtere de store fremtidige pensjonsutfordringer. Tilveksten i befolkningen var for svak.

Hvordan har det gått siden Hansens dager som helseminister? Årlig kommer det statistikk for befolkningsutviklingen i Norge. I 2017 ble det født 56 600 barn i Norge. Dette var en ytterligere nedgang på 5% fra året før og ga et fruktbarhetstall på 1,62. Det laveste noen gang i Norge!For å opprettholde befolkningen må tallet være opp mot 2,1.

Fødselstallene faller, også i Nord-Norge. Vi har ikke hatt over 5 000 fødsler i regionen siden 2011. I 2016 var tallet 4 816. Dette gir hodebry for et desentralisert helsevesen med mange fødeinstitusjoner. Parallelle vaktordninger ved mange fødeinstitusjoner koster. Andre pasientgrupper øker og krever økte ressurser.

Fødselstallet i Finnmark har falt fra 767 fødsler i 2010 til 716 fødsler i 2016 (7% nedgang). Finnmarkinger fødes også utenfor fylket. Statistikk etter mors bosted viser at antall fødsler blant mødre i Finnmark har gått ned fra 845 til 799 i samme periode (5% reduksjon). Det er ingen hjelp å få fra Troms. Her gikk tallene ned fra 1 981 til 1 790 (10% reduksjon). Samtidig gikk antall svangerskapsavbrudd i Finnmark ned fra 297 til 227 (24%). I Troms var tallene 643 til 502 (22% reduksjon). Særlig blant tenåringer er kurven nedadgående. Sistnevnte er en gledelig utvikling, men fortsatt ender omkring hver fjerde graviditet i Finnmark i provosert abort. De tre nordligste fylkene ligger på topp og øverst ligger nok en gang Finnmark med Troms på andreplass.  

Snittalder ved første fødsel var i 2017 29,3 år og stigende. Tallet for Finnmark var i 2016 en snittalder på 27,3 år (26,1 år i 2010). Dette var ved siden av Nordland, nest lavest i landet. Stadig flere planlegger barn senere i livet. Tiden barn kan realiseres blir dermed kortere og kortere før «den biologiske klokken» stopper muligheten. Økt alder ved første fødsel gir også risiko for komplikasjoner og keisersnitt. Er dette en god utvikling for samfunnet, for helsevesenet, den enkelte mor og barnet?

Holdningsendring

Må man fullføre utdanning og bygge hus før man får barn? Eller kan det legges bedre til rette for barnefamilier under studie og praksistid? Jeg overhørte følgende kommentar nylig: «Man må ikke ha hus, bil og golden retriever før man får barn». Jeg er enig. Norge og Finnmark trenger mer enn noen gang at barn prioriteres.

På en arbeidsplass sukket noen nylig over en som igjen var fraværende på grunn av sykt barn. De burde i stedet vært takknemlig for at det enda finnes par som setter barn til verden og følger de opp når de er syke. Det er disse barna som skal betale «de klagende sin pensjon».

Finnes det ikke positive eksempler? Jo visst, en småbarnsmor smilte og forklarte meg gledestrålende om all hjelp hun hadde fått til barnevogna på bussen. Dette enda det ikke var barn i den. Hun hadde vært på butikken og brukte den som handlevogn. Skal det ikke mer til for å glede en småbarnsmor? I så fall burde mange kunne bidra.

Finnes det alternativer

Hovedalternativet for å løse dagens utfordring med stadig lavere fruktbarhet er at flere står lengre i arbeidslivet og innvandring av unge mennesker økes kraftig. Men er det gjennomførbart? Kan det gjennomføres uten økende spenninger og motsetninger i samfunnet?

Fremskriver man lineært dagens utvikling i perioden 2010–16 vil det bli født omkring halvparten så mange Finnmarkinger årlig om 50 år og mors alder ved første fødsel vil være 40 år. Men, dette er lek med statistikk. Forhåpentligvis er det noen som gjør dette til skamme. Så får vi andre være supportere og tilretteleggere. Hva med en ekstra pengepremie til unge kvinner som setter barn til verden?