Lenge leve Finnmark!

SENTRUM - IKKE UTKANT: Kan Kirkenes være et alternativ som regionsenter dersom Troms og Finnmark slår deg sammen, spør kommentator Skjalg Fjellheim.

SENTRUM - IKKE UTKANT: Kan Kirkenes være et alternativ som regionsenter dersom Troms og Finnmark slår deg sammen, spør kommentator Skjalg Fjellheim.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Den nye regionen i nord må hete Finnmark.

DEL

KommentarHistorieprofessor Einar Niemi sier norsk og internasjonal forskning rundt regionaliseringsprosesser viser at navn på regionen er kolossalt viktig. Symboler har sterk kraft i politikken. Et navn kan provosere, eller det kan berolige. At navnet Finnmark kan bli borte, møter naturligvis motstand i Finnmark. Her er det sterke følelser som er satt i sving.

Men det behøver jo slett ikke bli slik at Finnmark utslettes fra kartet. Tvert imot kan Finnmark vokse og bli større enn i dag. Husk at det gamle Finnmarken Amt i sin tid også inkluderte både Senjen og Tromsø fogderi. Det er altså et åpenbart historisk rasjonale bak at navnet Finnmark består selv om den sørlige grensen skulle gå ved Ofotfjorden.

I regionsamtalene mellom Troms og Finnmark må det dermed tas hensyn til at Finnmark er et navn med tunge historiske tradisjoner, og at det er knyttet særdeles sterk identitet til navnet. I Troms, derimot, vil de færreste gå i demonstrasjonstog for å beholde fylkesnavnet. Personlig kjenner jeg ingen som vil falle i gråt over at Troms forsvinner inn i historiebøkene.

At sammenslåinger mellom Finnmark og andre fylker møtes med mistenksomhet, må selvsagt forstås i en historisk sammenheng. Finnmark har politisk ballast som en periferi i periferien, og har til tross for sine store naturressurser ofte fått hardt medfart av sentralmakten. Men i dag har dette blitt en selvforsterkende myte i Finnmark. Politikerne i Finnmark har en tendens til dyrke offerollen og sitt eget utenforskap på en måte som grenser til ansvarsfraskrivelse.

Dermed har finnmarkingene, som professor Einar Niemi påpeker, endt opp som nærsynte, og utviklet en uvane som handler om å stikke hodet i sanden. Niemi, en legende innen nordnorsk historieforskning, er ikke i tvil om at tiden nå er riktig for Finnmark til å søke sammen med Troms. Men mange i Finnmark vil ikke lytte til et slikt råd fra en av sine egne. De nekter å gjøre sure miner til slett spill. Og avfeier sammenslåing med Troms som skjult sentralisering.

Men å si nei til å ta del i en større og sterkere arktisk region for hele Norge, vil være et feilgrep av Finnmark, der jeg er redd befolkningen til slutt blir taperen. Finnmark har nå muligheten til å få tilgang på framtidige funksjoner og oppgaver knyttet til Norges arktiske satsinger og nasjonale strategi for nordområdene. Regjeirngen er nødt til å belønne de som viser vilje til å gjennomføre regionalisering. Det er liten grunn til å å tro at det vil bli tilført mer ressurser til de som vil at alt skal være som før. En ny region i nord kan dermed få større tyngde bak krav om at statlige arbeidsplasser må flyttes ut av Oslo og nordover.

I virkeligheten tyder altså mye på at regionreformen er en politisk prosess som gir Finnmark svært gode kort på hånden. Her er bordet dekket for å stille tøffe krav til samarbeidspartneren Troms. Det gjelder regionens navn, hvordan de folkevalgte representantene skal fordeles i det nye regiontinget, men ikke minst hvor det framtidige administrasjonsenteret bør ligge.

Her er for eksempel Kirkenes et godt alternativ som regionsenter. Det er knyttet til vårt naboskap med stormakten Russland. Kirkenes kan se ut som en utkant i en ny region, men er det motsatte, det er på alle måter et geopolitisk sentrum. Å velge Kirkenes som regionsenter, vil gi en tydelig signaleffekt. Slik det politiske bildet nå ser ut, er det et bredt flertall på Stortinget for 10 regioner - eller enda færre - i Norge. Drømmen om en felles nordnorsk region ser ut til å være død. Nordland vil trolig bestå som egen region, med det er vanskelig å se at Finnmark med sine 70.000 innbyggere vil få gjennomslag for noen særbehandling.

I verste fall kan det endte med en tvangssammenslåing med nabofylket, og da har i såfall Finnmark mistet momentum og spilt kortene sine helt feil. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags