Det hender oftere og oftere at en føler seg litt i overkant beklemt over å kalle seg norsk. Og således bli oppfattet som tilhenger av vårt statsapparat. Representert med Høres og Fremskrittspartiets politikk!

Saken gjelder en rettsavgjørelse som ble fattet av Høyesterett 21. desember. I Statens, med Landbruk- og matdepartementets, favør. Med 4 mot 1 stemmer avgjorde Høyesterett at Jovsset Ánte Sara fra Kautokeino måtte redusere reinflokken sin fra 116 til 75 dyr. 116 rein! Selv om Sara vant både i Tingrett og i Lagmannsrett valgte staten å kjøre rettsaken helt til topps.

Jeg kan være enig i at det til tider kan være for mye rein til det beitet som er. Men å tvinge en ung same som vil drive med rein til å slutte fordi det ikke lenger bærer seg økonomisk, blir galt. Veldig, veldig galt. Det er bare snakk om 41 rein for beitegrunnlaget som er der, men for Jovsset Ánte Sara er det vinn eller forsvinn fra næringen. En næring som skriker etter utøvere som vil forvalte næringen bærekraftig. Og det vil Jovsset Ánte Sara med sine bare 116 rein. 116 rein er nemlig en svært liten reinflokk. Rent økonomisk er det nesten å regne som fattigdom, men som kulturbærer er det lille antallet svært viktig. Og det er slik Jovsset Ánte Sara vil drive. Så la han få lov til det!

Saken forteller meg at vi dessverre, til tross for alle festtalene og Sametinget, fortsatt driver fornorskningspolitikk av samene. Jeg trodde faktisk vi var kommet lenger! Ved å tvinge Jovsset Ánte Sara til å slutte med rein fjerner Staten enda en utøver i næringen. Til tross for at hans lille antall rein ikke utgjør noen trussel mot beitegrunnlaget! De, Staten altså, kunne like godt tatt fra han alle hans rein! Han har allerede tapt mye av sin identitet, sin stolthet og sin kultur. De ødelegger en ung sames fremtid i en næring som skriker etter å bli bærekraftig. Og 116 rein, vil jeg uten å være ekspert, tro er bærekraftig! Dere burde skamme dere!

Jeg håper saken havner i den europeiske menneskerettighetsdomstolen! Jeg håper den norske stat blir dømt! Jeg håper Jovsset Ánte Sara vinner sin identitet, stolthet og kultur tilbake! Jeg håper saken blir internasjonalt kjent! For den norske stat fortjener etter forfølgelsen av Jovsset Ánte Sara å bli fremstilt som den er: Stor, stygg, rasistisk og kald!