Stavrum har i flere artikler fra sitt innsiktsfulle kontor i Oslo harselert over Finnmark, og kommentert våre muligheter til å være egen region, siden vi nærmest er et u-land i hans øyne.

Dette kan selvsagt ikke stå uimotsagt. Å ha et slikt bilde av sine egne landsmenn er direkte uforskammet.

La oss se på noe av det han hevder, og sammenligne noe av det med hans eget kommune Kristiansund, fylket Møre og Romsdal og hans nåværende kontor i fylkeskommunen Oslo.

Rammetilskudd

I fjor fikk Finnmark-kommunene og Finnmark fylkeskommune over fire milliarder kroner i overføringer fra staten for å holde hjulene i gang sier han.

Finnmark betaler 6,2 milliarder i skatt til stat, fylke og kommune. Det som kommer fra staten er rammetilskudd, og er våre egne penger som overføres tilbake.

Areal og kommunestørrelse

Det faller han tungt for brystet at vi er 19 kommuner på ca. 75000 mennesker. Møre og Romsdal har 36 kommuner og er ca. 250000 innbyggere. Hvor mange rådmenn, ordførere og rådhus kunne vi spart der?

Møre og Romsdal er under 1/3 av Finnmark i areal. Med samme kommunale gjennomsnittsstørrelse som M & R, skulle Finnmark vært delt opp i 116 kommuner. Dersom M & R hadde samme kommunestørrelse som oss, hadde det holdt med 6 kommuner med et gjennomsnittlig folketall på ca. 41000, bare halvparten av St. Hanshaugen bydel i Oslo.

Kan bare nevne i farten at skulle Finnmark hatt samme kommunestørrelsen som Østfold og Vestfold, ville vi bestått av ca. 200 kommuner for å sette dette i et arealperspektiv.

NHO og fylkes- og kommunerangering

Ikke uventet er Oslo rangert på førsteplass, også på næringsliv ??????

Kristiansund er på 191. plass av landets vel 400 kommuner med 24300 innbyggere. Alta og Hammerfest er på henholdsvis 49. og 64. plass med nesten halvparten av Finnmarks befolkning. Totalt sett ligger M & R på 8. plass av 11 regioner, nest sist bare marginalt foran Troms og Finnmark. Nordland ligger sist, men får bestå som egen region.

KS kommunebarometer 2018

Dette barometret (12 områder) tar for seg hvordan offentlige tjenester og kommuneøkonomien er, og sier mye om hvordan vi har det her i landet. I sammenslåingsdebatten mellom kommuner og fylker har barnevernet blitt trukket fram som et kritisk punkt dersom kommunene og fylkene ikke er store nok. Her ligger Kristiansund på 384. plass av totalt 422. Bare nevner at Måsøy og Kvalsund i Finnmark ligger på henholdsvis 7. og 61. plass. Grunnskole: Kristiansund 186. plass. På grunn av lange avstander er det relativt dyrt og drive grunnskolene i Finnmark (få elever pr. lærer). Vardø 118. plass.

Helse: Kristiansund 284. plass. Her er 8 kommuner bedre enn 87. plass med Loppa på 63. plass. Sosialtjeneste: Kristiansund 184. plass. Her er 5 kommuner bedre enn 91. plass med Loppa som nr. 87

Kommuneøkonomi: Kristiansund 384. plass. Her ligger Loppa og Hasvik på henholdsvis 30. og 27. plass i Norge.

Beste plassering på Kristiansund er 32. plass miljø, 150. plass pleie og omsorg og 184. plass sosialtjeneste.

Sett fra mitt kontor i Finnmark er det relativt opplagt at noe må gjøres, men virkeligheten ser altså annerledes ut fra et kontor i Oslo. Både NHO og KS bekrefter dette.

Her er det opplagt at M & R burde slå seg sammen med Trøndelag eller Vestlandet for å være robust og attraktiv nok for å sikre innbyggernes framtid for å bruke argumentasjon og språkbruken til Stavrum og Co.

Hvordan er så stoda i Oslo, rangert som nr. 1 av NHO, i forhold til Finnmark?

Barnehage: Oslo 279. plass, Kautokeino 1. plass og 10 bedre enn Oslo, Barnevern: Oslo 10. plass, Måsøy 7. plass, Helse: Oslo 387. plass, 15 bedre enn Oslo med Berlevåg på topp med 16. plass, Pleie og omsorg: Oslo 343. plass, 9 bedre enn Oslo, Sosialtjeneste Oslo 310 plass, 15 bedre enn Oslo med Sør-Varanger på topp med 10. plass, Saksbehandling 346, alle 19 kommunene er bedre enn Oslo med Båtsfjord på topp med 4. plass, Kommuneøkonomi Oslo 160 plass, 4 bedre enn Oslo med Hasvik på topp med 27. plass, På grunnskole er Oslo på 28. plass. Oslo topp 3: barnevern og kultur 10. plass, vann, avløp og renovasjon 20. plass, miljø 34. plass.

Sett fra mitt kontor i Finnmark er det relativt opplagt at noe må gjøres, men virkeligheten ser altså annerledes ut fra et kontor i Oslo. KS bekrefter også dette.

For å sikre Oslos framtid må fylket slås sammen med Akershus. Fra mitt kontor er det en seier for galskapen hvis Viken blir stående som egen region og Oslo alene.

Misbruk av statistikk

Fylket ligger helt i toppen på nye mottakere av uføretrygd som andel av den uføre befolkningen sier Stavrum.

 Ser vi tabellen han henviser til for alle fylkene over en 10 års periode er det dustete og trekke den konklusjonen. For alle fylkene går andelen over nye uføre opp og ned fra det ene til det andre året. Totalt useriøst å bruke statistikk på denne måten. Ser vi derimot på den totale utbetalingen fra NAV på uføretrygd, har M & R økt med 3 %, Oslo med 3 %, mens Finnmark er økt med 1 % fra 2016 til 2017.

Konklusjon

Sett fra et kontor i Finnmark er det på tide at diverse personer i kongeriket Norge snart forstår at Finnmark ligger i arktisk sone med et klima og et areal som diverse personer ennå ikke skjønner rekkevidden av, og dermed har utfordringer som gjøkungen og kaffe latte fylket Oslo ikke er i nærheten av. De fleste Osloensere er ålreite folk. Det vet jeg for jeg har bodd der i 15 år, men det finnes dessverre en gjeng som innbiller seg at de er klokere enn resten av landet.

Hørte forresten på lokalradioen i dag at næringslivet i Finnmark leverer for godt over 2 milliarder til oljeplattformene her. Det er ikke mange fylker som slår den.