Vadsø forblir fylkeshovedstad – uansett

FYLKESHOVEDSTADEN: Bruk regionsenter om Tromsø og fylkeshovedstad om Vadsø, skriver artikkelforfatteren.

FYLKESHOVEDSTADEN: Bruk regionsenter om Tromsø og fylkeshovedstad om Vadsø, skriver artikkelforfatteren. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEn fylkeshovedstad er navnet på stedet der statens ytre etat – fylkesmannsembetet – har sitt hovedkontor i en region. Den «ytre stat» har hittil vært lokalisert i 17 byer. Her i nord har fylkesmannen hatt sine seter i Bodø, Troms og Vadsø.

Fra 1.1.2019 er den ytre stat omorganisert i 10 regioner. (Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold sees under ett). I Nord-Norge har fylkesmannen nå hovedkontor i Bodø og Vadsø, med avdeling i Tromsø.

For Troms og Finnmark forblir derfor Vadsø fylkeshovedstaden.

Når vi går fra stat til de nye politiske regioner – fylkeskommunene – blir disse lagt noe annerledes i de fleste av de 11 regioner. Her blir det en speilvending av hvordan staten har organisert seg. For Troms og Finnmark blir den administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen lagt til Tromsø, med en stor avdeling i Vadsø. Om flere funksjoner blir lagt til andre regionsentra er ennå ikke bestemt, og skal behandles i fellesnemnda.

I et tidligere forslag til avtale mellom Troms og Finnmark Ap er det i eget punkt skrevet at «Fylkeshovedstaden skal være i Tromsø». Nå er begrepet «hovedstad» omsvøpt av forfengelighet og jåleri. Slik føler kanskje Oslo-borgere seg «viktigere» og høyere på strå enn de som bor utenfor Norges hovedstad? 

Jeg er sikker på at Troms og Finnmark Ap sin styreavtale skyldes en feilaktig forståelse av begrep, og ikke et vondt forsøk på å ta statusen fylkeshovedstad fra Vadsø. Troms Ap har argumentert for at noen få arbeidsplasser i den administrative toppledelsen i den nye fylkeskommunen skal være i Tromsø. Det er uproblematisk.

Det er mange måter å beskrive Tromsø i fylkeskommunen Troms og Finnmark. Slike begrep kan være regionhovedsenter, regionsenter, fylkeskommunesenter, fylkeskommunehovedstad – eller kanskje det enkleste; regionhovedsete? Her må fellesnemnda finne den beste betegnelsen.

Det vil alltid være viktig å beholde sine fortrinn for alle lokalsamfunn – enten de er mindre bygder eller store byer.

Fra 1.1.2020 er ikke Vadsø lenger administrasjonssenter for både fylkesmannen og fylkeskommunen som de har vært siden «Finnmark fylke» ble etablert som navn på området i 1919. Vadsø må derfor som et minimum beholde statusen som fylkeshovedstad som de har hatt siden 1919 og som de vitterlig har fra 1. januar 2019 siden fylkesmannen (statens ytre etat) har sitt hovedsete der.

Jeg må innom stikkordet arbeidsplasser her fordi det opptar mange i Varangerområdet:

I «debatten» på noen Ekkokammer i Finnmark har det blitt brukt mange skremsler. Et av dem var at alle arbeidsplassene i i Vadsø ville bli flyttet til Tromsø. Det skjønner de fleste nå er helt feil. Alle stillinger som er besatt i dag i Vadsø og Tromsø, er garantert fram til 2025. Kun fylkesrådmannsstillinga blir flyttet inntil et parlamentarisk system er på plass. Da blir fylkesrådslederen den øverste «administrative» lederen.

Med tanke på at stortingsflertallet har forutsatt at bl.a. et «Nordområdesekretariat» skal legges til Vadsø, er byens status ikke uvesentlig.
For å gjøre disse og andre nye arbeidsplasser interessante, bygge opp solid kompetanse her og ikke minst øke statusen på arbeidet i denne delen av Europa, vil lokalisering i en by med status som fylkeshovedstad være av stor betydning for søkere.

Øst-Finnmark vil uansett utgjøre en strategisk viktig del av Norge beliggende opp mot NATOs og Schengens yttergrense. At Norge har sin fylkeshovedstad plassert her betyr at Norge oppjusterer betydningen av Troms og Finnmark som landets viktigste region.

Mitt råd til fellesnemnda og andre offentlige myndigheter blir derfor: Bruk regionsenter om Tromsø og fylkeshovedstad om Vadsø. Det er korrekt og dermed ryddigst for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags