Kystens framtid er i spill

Av
DEL

LeserbrevKystopprøret 2017 og Kyst-Norge har satt seg på det politiske kartet, det har blitt en stemme som samler og lyttes til. Det er en lang vei å gå, men selv den lengste reisen starter med det første skrittet. Og det er det det handler om, å starte å gå, og som Askeladden spille på lag med de hjelperne man møter på veien. For det er eneste viset å vinne kampen mot makten for å vinne kysten og havet tilbake. Og det er det vi skal. Havet og havets ressurser skal tilbake til kystfolket, om så skip skal fly, vann skal hentes fra verdens ende og både syv somre og syv vintre skal komme og gå. Til slutt skal folket eie arvesølvet og kunne gi det videre til neste generasjoner, og det skal være tryggheten for tider som kommer.

Kystopprøret 2017 har hatt tre partilederbesøk tidligere. Trygve Slagsvold Vedum fra Sp, Jonas Gahr-Støre fra Arbeiderpartiet og Knut Arild Hareide fra KrF er partiledere som har følt det riktig og nødvendig å ta turen opp til oss for å lytte til hva kysten og Kystopprøret har å si.

Nå var det SVs tur nordover for å besøke Kystopprøret og Vardø å det på selveste halloween.

Og hva er vel et bedre tidspunkt enn halloween for å sitte ned å snakke om noe av det mest skremmende som skjer i Nord, som skjer i Norge, som hjemsøker kysten av Vårt Land ... nettopp FISKERIPOLITIKK!!

Partileder i SV, Audun Lysbakken, møtte Kystopprøret i Vardø sammen med Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø. Dette er den fjerde partilederen som ser at man MÅ opp til Finnmark, ut på kysten, opp til Vardø, for å lytte til grasrota og det grasrota ser av konsekvenser av den fiskeripolitikken som drives, og for å få innspill til en fiskeri- og ressurspolitikk som ivaretar folket, og dermed også nasjonens beste. SV`s partileder er den fjerde i rekken som tar turen opp til Vardø og Kystopprøret.

Audun, Torgeir og Kirsti møtte Kystopprøret ved deres hovedkvarter, gamle ærverdige Grand i Vardø. Her ble det servert kortreist fiskesuppe med blodferske råvarer, diskutert fiskeripolitikk og konsekvensene av den politikken som føres og hvordan dette fordekkes gjennom glansbilder av villedende reklame.

Det er bred enighet mellom Kystopprøret og SV når det kommer til fiskeripolitikk, fiskeriressursene MÅ eies av folket og ikke havne på hendene til noen få som tjener seg rike når det går på bekostning av kystsamfunnene og det norske samfunnet i sin helhet.

Fisken må landes lokalt, produseres lokalt, skape lokale arbeidsplasser og lokal kjøpekraft, da er det liv laga for handelsstanden og andre private næringer. Det gir skatteinntekter og investeringslyst. Det skaper behov for barnehager, skoler og fritidstilbud. Det skaper bolyst! Det skaper samfunn! Det skaper en positiv samfunnsøkonomi hvor totalsummen når man regner inn alle ledd, fra den lokale fiskeren til beboerne på eldresenteret, er positiv! Det er hva som bygger samfunn og nasjonen!

Kystopprøret 2017 har et sterkt fokus på at det må satses mer på utdanning innen fiskerinæringen. Ovenfor alle de nasjonale partilederne som har besøkt oss i Vardø, har vi kjørt knallhardt på at det må bevilges midler til etablering av en nasjonal sjømatlinje ved fagskolen i Vardø. Meldinger i media de siste dager viser at vi sammen med andre som har engasjert seg for denne saken, har lyktes. Det viser at det nytter å kjempe.

Etter møtet mellom SV og Kystopprøret var det folkemøte på Nordpol Kro.

Et fullsatt lokale tok imot SVs representanter som fortalte om sine tanker rundt fiskeripolitikk, kysten og deres Grunnlovsforslag som er ment å sikre folket eiendomsretten på fisken, slik at ikke noen få kan berike seg på dette på bekostning av fellesskapet.

Det var et budskap som falt i god jord hos lokalbefolkningen i Vardø som ellers på kysten.

Kystopprøret 2017 har klare budskap. Fremtiden til Norges største fornybare naturressurs – fisken, må få en sentral plass i den nasjonale debatten om Norges framtid. Naturressursene tilhører folket og må skape aktivitet langs hele kysten! Det trengs nye fiskeripolitiske løsninger som ikke favoriserer noen få, men tar et helhetlig hensyn.

Kystopprøret 2017 er partipolitisk uavhengig og ønsker bred dialog. Vi oppfordrer de andre partilederne og nasjonale politikere å møte oss i Vardø. Hva er bedre enn å starte den nasjonale debatten i et ekte fiskerimiljø? Vi har utfordret Erna Solberg, Siv Jensen, Une Aina Bastholm, Bjørnar Moxnes og Trine Skei Grande, og ønsket dem velkommen til å møte oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags