Monica Mæland, du vet ikke. Du vet lite om Finnmark. Du vet ingenting om å være finnmarking. Du kjenner ikke finnmarkingenes kamp. Du vet for lite om fattigdom, diskriminering, tvang og fornedring. Du vet ikke om hvordan vi ha livberga oss og stått imot overmakt.

Men vi vet. Vi vet fordi vi er finnmarkinger.

Det er lange avstander i Finnmark, og vi trenger ikke at de blir lengre. Finnmark er 48631 km2. Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust Agder er  til sammen 51139 kn2. Fem store fjorder skjærer seg inn i Finnmark; Varanger-, Tana-, Lakse-, Porsanger- og Alta.  Du har Oslofjorden. Finmmarks kystlinje er 3688 km. De nevnte  7 fylkers er 2017 km. For å få en lengre kystlinje enn Finnmarks rundt Olsofjorden og vestover, må Vest-Agder og Rogaland tas med.

Finnmarkingenes historie står ikke på en norrøn rot. De fleste finnmarkingene har samisk, kvensk og finsk bakgrunn. Betydelig antall er russisk herkomst. Vår historie og kultur har vært fortiet og nedvurdert. Skal nå også vår vilje og våre framtidsønsker trykkes ned?

Under andre verdenskrig (1940-1944) var krigsfronten i Øst-Finnmark. Krigen mellom tyskerne og russerne forgikk på Litsafronten. 68000 tyske soldater var plassert i Finnmark, de fleste i Øst-Finnmark. Ingen barn i Norge har sett så mye krigselendighet som barna i Finnmark under krigen.

Byene Kirkenes, Vadsø og Hammerfest ble bombet sønder og sammen. Tenk hvis dine byer, Bergen, Arendal  og Oslo, hadde fått samme bomberegnet.  Hvordan hadde dine forfedres og bysborgers liv vært da? Da hadde du hørt helt andre historier enn de du er vokst opp med.

Finnmarkingene lever i et hardt klima, under krevende naturforhold, med havet og vidda som «spiskammersene».  Det kan være tøft også andre steder i landet, men finnmarkingene bor i Arktis og derfor er vi bare 75000 personer på vårt store areal.  Det du ikke vet, er at vi trives med naturen vår. Vi kan klare oss. Vi har kompetanse til å klare oss.

Da Finnmark ble bygd opp av asken etter krigen, var det ikke med de norske myndigheters velsignelse. Finnmarkskontoret for gjenreising av Finnmark ble i 1945 lagt til Harstad. De ville ikke ha de 50000 tvangsevakuerte tilbake til Finnmark.  Men finnmarkingene trosset  myndighetene.  I 1946 var 90 % tilbake på sine hjemplasser langs fjordene, i  elvedalene og på vidda. De eide ikke noe, men de beherska overlevelseskunsten under de tøffeste forholdene vi finner i Norge. De bygde opp den mest krigsherja delen av Norge.

Under krigen var det mange som bidro til seieren over Hitler-Tyskland ved å spionere mot tyskerne og  dele opplysningene med russerne. Mange av dem ble etter krigen stemplet som landssvikere, De ble  overvåket i 50 år etter krigen.

Jeg er same. Da jeg begynte på skolen i 1955, hadde det vært og var vanlig at barn i store deler av Finnmark ikke kunne norsk når de begynte på skolen. Lærerne var norske, de fleste sørfra.  Mange barn fikk de laveste karakterene, og barna  trodde de var dumme. Sett deg i samme situasjon. Hvis du hadde hatt en kineser til lærer  gjennom hele barne- og ungdomskolen, hadde du da vært advokat i dag? Mange av barna i Finnmark som ble skoletapere kunne også studert jus m.m., men de fikk aldri sjansen.

Finnmarkinger liker ikke tvang. Finnmarkingene ble tvunget til å få sin undervisning på norsk uten å kunne språket. Finnmarkingene tvangsevakuert fra sine hjem. Finnmarkingene ble forsøkt nektet å reise hjem etter  krigen til sine kjære hjemplasser. Altaelva ble tvangsneddemt.  600 politimenn blei 1981 sendt fra  Oslo  og  brukte tvang for å fjerne de tusen som demonstrerte der demninga skulle bygges. Den  norske regjering tvang utbygginga i gjennom selv om aksjonen samla 15000 underskrifter mot  utbyggingsplanene.  

Hva kan du tenke deg å tvinge fram i Bergen, Arendal  og Oslo?  Du som er folkets tjener burde lytte til oss fra Finnmark. I stedet skaper du og dine frustrasjon og usikkerhet gjennom  makt, nedvurdering  og tvang. Det gjør vondt, men heller ikke denne gang vil vi bøye nakken.

Det finnes  løsninger. Det er ikke slik du tror at det er kun sammenslåing med Troms som kan skape utvikling. Med de store naturressursene Finnmark har  og med  folk som har evne til å karre seg fast i landet vi elsker, er alt lagt til rette for et Finnmark som kan utvikles av finnmarkinger. Et Finnmark Norge trenger. Et Finnmark som dere ikke kan stryke av kartet med pennestrøk gjennom et knepent stortingsflertall.

Monika Mæland, du vet for lite om Finnmark.

Du vet for lite om nød og tvang, diskriminering og undervurdering.

Du vet for lite om motstands- og overlevelsesvilje.

Du vet for lite om oss, våre ressurser, våre evner, våre kunnskaper og våre muligheter.

Det er noe som heter at den beste lærdommen er å lære av egne feil. Kåre Willoch så at han ikke hadde forstått palestinernes lidelser og innrømte det. Gro Harlem Brundtland sa i ettertid at Altaelva aldri skulle vært neddemt. Vår egen Roger Hansen, den gang ordfører i Gamvik, innrømte at han hadde vært Røkkes nyttige idiot da han nærmest ga bort Mehamn til Røkke. Roger Hansen tok også et modig oppgjør med tidligere sin sameskeptisk. Fred være med hans minne.

Hvem av de som prøver å kue folket Finnmark er i stand til å snu og innrømme sine feil?