– Skal Finnmark sponse Oslo via Innovasjon Norge?

Sylvi Jane Husebye

Sylvi Jane Husebye Foto:

Av

Turistene hadde ikke vært så mange i Norge, uten mikrobedriftene i distriktene. Fylkeskommunen må sikre at RUP-midler kommer til disse bedriftene, skriver Sylvi Jane Husebye.

DEL

LeserbrevHva skal vi med et Innovasjon Norge (IN) som ikke har som mål å utvikle distriktene?

Forslag til ny eieravtale mellom staten og fylkene inneholder en stille revolusjon som sentraliserer IN over mot å være en vanlig bank. Skal da fylker, som Finnmark, gi sine bedriftsutviklingsmidler til IN? Finnmark fylkesting sa nei takk nå i desember, og vi vil nå se på andre måter for å utvikle våre bedrifter og gründere.

Fylkeskommunen får statlige midler for å utvikle bedrifter og støtte gründere. Disse pengene skal gå til nettopp dette: Bedrifter og gründere. Også i distriktene. For distriktsfylket Finnmark, vil det å gå inn på forslaget til ny avtale, bety at disse pengene kan forsvinne til større bedrifter sørpå. For eksempel i Oslo.

Før var målsettingen for Innovasjon Norge å «...utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter...» En tidligere ordning hadde målsettingen tydelig i navnet: Distriktenes Utbyggingsfond. Nå ser det ut som at Innovasjon Norge skal bli et mål i seg selv. Forslag ny målsetting: «Eierne er enige om å utvikle selskapet som den sentrale virkemiddelaktøren i næringspolitikken».

Det er merkelig. Man kan skjønne at Næringsdepartementet ønsker å utvikle IN i den retningen. Men skal fylkeskommunene bruke sine utviklingsmidler til å oppfylle departementets oppgaver?

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og IN direktør Anita Krohn Traaseth er nok ikke enig i denne tolkningen. Det kommer nok lange svar med gode intensjoner om å utvikle og hjelpe alle distrikter. Men det hjelper ikke med fagre ord i festtaler, hvis det ikke står svart på hvitt i selve avtalen, at også distriktene skal utvikles.

For vi ser at sentraliseringen har allerede begynt: INs regionale styrene er tatt bort. IN Finnmark ble lagt inn under IN Arktis, og ledelsen sitter nå utenfor Finnmark. Arbeidsstokken i Finnmark minker.

Regionale utviklingsmidler (RUP-midler) er en del av statlige overføringer til fylkeskommunene. Under de siste 5 årene med blåblått styre har denne potten blitt kuttet til under 50 % av opprinnelig. Slik at fylkeskommunenes muligheter for å utvikle egne bedrifter allerede har blitt dramatisk kuttet.

Finnmarks små- og mikrobedrifter er viktige byggesteiner for for eksempel internasjonal turisme. De gir kanskje ikke så stort pengemessig overskudd, men skaper arbeid, skaper verdier. Opprinnelige små bedrifter får kongekrabber og andre verdifulle saker opp av havet og levende ut til Japan, ja, hele verden.

Våre bedrifter opprettholder lokalsamfunnet slik at kinesere og tyskere får opplevelser i verdensklasse: Bade blant kongekrabber i ishavet. Oppleve nordlys eller fuglefjell. Nyte lokal gourmetmat på vei til Nordkapp. Turistene hadde ikke vært så mange i Norge, uten mikrobedriftene i distriktene. Fylkeskommunen må sikre at RUP-midler kommer til disse bedriftene. Disse er hovedmålgruppen.

Den nye IN-avtalen vil også binde fylkeskommunene til å være med på Innovasjon Norges ulike programmer. Våre RUP-midler kan da tvinges inn i nasjonale ordninger, der våre små distriktsbedrifter ikke har praktiske muligheter for å søke. Derfor har Finnmark arbeiderparti fått med seg Finnmark Fylkesting på å vedta at fylkeskommunen nå skal se på andre løsninger for å fordele sine midler til næringsutvikling. En mulighet er å ta tilbake oppgaven inn i egen organisasjon.

Regionreformens «Oppgavemelding» er ikke særlig lovende eller konkret på overflytting av oppgaver til regionene. Så ironisk nok må de lovnader fra den blåblå regjeringen, om at det skal komme nye oppgaver og arbeidsplasser til fylkeskommunen, forsøkes oppfylles av oss selv. Det å ta tilbake styringen og organiseringen av bedriftsrettede støtte, er en slik mulighet.

Husebye Sylvi Jane

Fylkestingsrepresentant for Finnmark AP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags