– Dette må avvises!

DOKUMENTASJON: Kommuneoverlege Jan Eggesvik etterspør dokumentasjon for at teknisk base for luftambulansetjenesten blir i Tromsø.

DOKUMENTASJON: Kommuneoverlege Jan Eggesvik etterspør dokumentasjon for at teknisk base for luftambulansetjenesten blir i Tromsø. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Åpent brev til helse og omsorgskomiteen i forbindelse med hastebehandlingen av situasjonen med nedsatt beredskap ved ambulanseflytjenesten i Finnmark.

DEL

MeningerTil Helse og omsorgskomiteen, Stortinget

Fra Kommuneoverlege Jan Eggesvik Lebesby og Gamvik kommuner

Tilleggsopplysninger til høringsnotat 22/5-18 fra Regionrådene i Finnmark.

Ved høringen om ambulanseflytjenesten i Stortinget 25/5-18 ble saken grundig belyst av mange aktører. Viktige politiske beslutninger må nå gjøres raskt for å sikre beredskapen og kvaliteten av tjenesten for befolkningen både på kort og lang sikt. Høringen avdekket at det er mange uavklarte punkter av betydning for saken.

Det viktigste for befolkningen i Finnmark er at det nå må gjøres vedtak som sikrer likeverdige helsetjenester som for resten av landet.

For de akutte og livstruende tilstandene er responstiden fra ambulansefly blir rekvirert til hjelpen kommer, et sentralt begrep. Ved eksempelvis hjerneslag kan forskjellen i behandlingstilbudet og behandlingsresultatet for pasienter i Finnmark i forhold til Sør-Norge bli svært stor. I hele landet vektlegges nå prioritering av rask diagnose og behandling der minuttene teller og nye slagenheter får midler fra sentrale myndigheter slik at behandlingen skal gå enda raskere enn i dag.

Vi vil presisere vår bekymring for at betraktninger om krav til responstid for ambulanseflyene ved akutte tilstander i Finnmark ikke er tilstrekkelig presisert i anbuds og tilbudsdokumentene. Vi anmoder om at det i saksbehandlingen rettes spesiell oppmerksomhet om uavklarte forhold som har betydning for responstiden.

1.) Selskapet Babcock scorer dårligst på beredskap fordi man vil drive tjenesten med 15 færre flygere og ett fly mindre enn konkurrenten Lufttransport. Det er svært nærliggende å tenke seg at dette vil gi økt sårbarhet for overskridelse av flytider for pilotene, risiko for utmeldinger av fly for teknisk ettersyn, nedsatt tilgjengelighet, økt responstid.

2.) Vedlegger nyhetsbrev fra Luftambulansen HF 12/6-17 der det offentliggjøres at selskapet Babcock skal overta operatøransvaret. I dette dokumentet presiseres:

«I tillegg til den operative driften inngår tekniske tjenester med hovedbase i Tromsø.»

Etter dette har Babcock proklamert at teknisk base skal flyttes til Göteborg. Det er uklart om Luftambulansen HF har akseptert dette. Etter mediediskusjon seinere tid har selskapet Babcock uttalt at teknisk base skal bli i Tromsø. Finnes det nå dokumenter som sikrer dette?

Som brukere av tjenesten vet vi at mangel på reservefly medfører økte hendelser med avvik grunnet færre tilgjengelige fly i aktiv tjeneste. Flytting av et ambulansefly fra Tromsø til Göteborg tar ca. 3 timer og vil medføre at utmeldingstiden ved teknisk ettersyn øker med 6 timer. En slik løsning vil utvilsomt øke responstiden for pasientene grunnet nedsatt tilgjengelighet for ambulansefly og må avvises.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags