Se til Finnmark

Nytr håp for Finnmark

Nytr håp for Finnmark Foto:

Av
DEL

LeserbrevLO Stat Finnmark ønsker at nordområdesatsinga nå somresultat av alt bråket rundt fylkessammenslåingene, får et konkret innhold. Atmere av de pengene som tjenes inn i Finnmark blir investert her. Da må manspesielt her i nord investere i offentlig arbeidsplasser. De private har en leitendens til å forsvinne dit det bor mer folk. Og da holder det ikke å lagelange utredninger og reformere, uten støtte i befolkningen.

President Roosevelt oppfordret i sin tid verden til å se tilNorge (Look to Norway). Dette var i en tale om motstand mot Tysklandsokkupasjon. Norges motstand og kampvilje var beundringsverdig. Og er ikke deten bra ting ellers også? At vi ikke så lette aksepterer overmakt og tvang? iFinnmark har det som kjent i lang tid vært opprørske tilstander. Men, denne gangen er det mot egne landsmenn. Et knapt flertall på Stortinget har bestemtat fylket skal nedlegges og innlemmes i en region, sammen med Troms. En fullkapitulasjon forlanges av Regjeringen.

I mange år har det vært snakk om en nordområdesatsing, men medlite eller ingenting av merkbar effekt. LO Stat i Finnmark tok i forbindelsemed denne satsingen initiativ til opprettelsen av Sykehusinnkjøp som ble lagttil Vadsø. Nærmere 50 arbeidsplasser betyr det. Men ellers har Finnmark mistetstadig flere arbeidsplasser. I staten har man sentralisert og flyttet ut avFinnmark stadig flere stillinger. Forsvaret har blitt bygd ned. Spesielt inord. Skattekontor, lensmannskontor og andre offentlige kontor har forsvunnet ellerblitt nedbemannet. NAV-kontorene og mange andre offentlige arbeidsplasser vetvi står for tur.

Fylkene i den planlagte Viken regionen har også begynt åvurdere stans i arbeidet med sammenslåing. Det gjennomgående problemet synes å være en manglende plan for hvordan og av hvem, oppgaver blir løst i regionene. Det store flertallet i Finnmark har sagt nei til sammenslåing med Troms i en folkeavstemning. Vår oppfordring til politikerne er å legge vekk kjepphester, ta av skylappeneog se til Finnmark. For her venter vi fortsatt på det tas sats inordområdesatsinga.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags