«Blå skilt» avdukes i tre kommuner

TRE STEDER: Mange byer i Norge har fått opp «Blå skilt» eller andre skilt på en del kulturhistoriske bygninger/anlegg.

TRE STEDER: Mange byer i Norge har fått opp «Blå skilt» eller andre skilt på en del kulturhistoriske bygninger/anlegg. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI juni vil kulturhistoriske skilt eller «Blå skilt» bli satt opp i tre kommuner i Finnmark, i Hammerfest, Kvalsund og Vadsø. Dette blir også Finnmarks markering av Fortidsminneforeningens 175-årsjubileum.

Fortidsminneforeningen i Finnmark tok høsten 2017 initiativ til Kulturhistorisk skilting («Blå skilt») i byer og tettsteder i fylket. Det ble sendt brev til alle kommuner. Tre kommuner har nå bestilt skilt gjennom prosjektet, og disse avdukes 6. juni i Kvalsund og Hammerfest, og 18. juni i Vadsø.

Mange byer i Norge har fått opp «Blå skilt» eller andre skilt på en del kulturhistoriske bygninger/anlegg. I Oslo er det ca. 300 slike skilt; de første ble hengt opp i 1990. I Tromsø er det satt opp svært mange skilt i regi av Tromsø bys vel.                                                    

Bakgrunnen for slike skilt kan være alder eller at kulturminnet er knyttet til en spesiell virksomhet, en begivenhet eller en betydningsfull person. Det behøver altså ikke å være et gammelt bygg, men et kulturminne man ønsker å ta vare på eller å framheve.  Tanken er å synliggjøre historien der tingene skjedde, en enkel form for folkeopplysning.  

I dag er det Selskapet for Oslo byes vel som produserer de fleste skiltene for organisasjoner og kommuner i hele landet. Fortidsminneforeningen har også et samarbeid med Finnmark fylkeskommune om plassering og feste av det enkelte skilt, og det er søkt dispensasjon for de bygg som er fredet. Når det gjelder kirker, må det søkes til Riksantikvaren.

Hvorfor «Blå skilt» i Finnmark?

Det er viktig å markedsføre at vi har noe å vise fram i Finnmark, både overfor innbyggere og besøkende. Vi må for det første vise at det faktisk står noe igjen etter krigen. Mest står det igjen i Øst-Finnmark, men alle kommuner i Finnmark har bygninger eller andre kulturminner fra før 1940. I Finnmark er det også særdeles viktig å markere at bygninger av nyere dato, f.eks. gjenreisningsbebyggelse eller andre spesielle bygninger/anlegg er av verdi. Arkeologiske kulturminner kan også markeres. Alle kriteriene nevnt over kan nyttes. Vi har sagt at det bør være minst fire skilt i hver by, slik at de kan bli et gjenkjennbart trekk i bybildet.  På mindre steder vil det kunne være færre skilt.

Valg av kulturminner

Valg av kulturminner er gjort lokalt. Kommunene og museene har samarbeidet med Fortidsminneforeningen om skilt og tekster. Eierne eller drifterne av kulturminnene har også vært med på utformingen av tekstene.

Hammerfest kommune har vedtatt å sette opp seks skilt, Kvalsund kommune to og Vadsø kommune seks skilt. Ideelt sett burde sikkert flere kulturminner vært skiltet, men hvis kommunene ønsker det, kan flere skilt kan komme seinere.

Følgende skilt settes opp:

Kvalsund

Kvalsund kirke, 1892

Speinhuset, Stallogargo, Hus i trønderstil (trønderlån), 1946/47.

Hammerfest

Tollgården, 1954

Hauen  kapell, 1937

Hauen kirkegård, 1819

Firma G. Hagen, 1855, gjenreist 1946

Sikk-sakk veien og Larsen-linja. Tråkket av geiter som beitet i fjellsida, Bygget om til vei 1893, fordi folk brukte stiene                                                                                                                                          Handelstedet Skrednes, 1915, gjenreist etter krigen og bygd opp handelssted

Vadsø   

Det gamle bedehuset, 1877

Vadsø kirke,  1958                                                                                                                                     

Russebakeriet,   1854                                                                                                                                  

Esbensengården,  1848-49                                                                                                                

Tuomainengården,  1851                                                                                                                 

Kumpulagården 1850

Flere kommuner med?

Fortidsminneforeningen kommer til å sende ut invitasjonen på nytt for å få flere kommuner med. Foreningen har satt av noe midler til prosjektet. Ellers regner vi med at kommunene tar mesteparten av kostnadene, men at også eierne kan yte en liten skjerv til sitt skilt.

Del av Fortidsminneforeningens 175 års jubileum

Fortidsminneforeningen er den eldste forening i sitt slag i Europa, stiftet i 1884, og i år er det jubileum. I Finnmark feirer vi det blant annet ved å sette opp skilt i disse tre kommunene -  6. juni i Kvalsund og Hammerfest, og 18. juni i Vadsø.

Europa Nostra pris 2019

Til slutt må vi nevne at Fortidsminneforeningen har vunnet en europeisk kulturminnepris. Tirsdag 21. mai offentliggjorde den europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra årets 25 prisvinnere i ulike kategorier. Fortidsminneforeningen mottar pris i kategorien Særlig innsats (Dedicated Service), begrunnet blant annet med vårt bidrag til å styrke tradisjonshåndverkene over hele landet. Det arbeider vi også med i Finnmark!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags