Gå til sidens hovedinnhold

«Finnmarkingene taper nesten 300 millioner pensjonskroner årlig. Skal vi la dette fortsette?»

Artikkelen er over 4 år gammel

Altfor mange finnmarkinger opplever at livet ikke blir som de ønsker, skriver overlege Jan Norum i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kan jeg få leve et par år til? En flott finnmarkskvinne stirret meg dypt inn i øynene og stilte dette spørsmålet. Hva skulle jeg svare?

Kortere levealder gir mindre pensjon

Altfor mange finnmarkinger opplever at livet ikke blir som de ønsker. Mange års innsats i arbeidslivet gir mulighet for gode pensjonsrettigheter. ”Man blir statsansatt og kan nyte livets dessert”, som min vel 90 år gamle svigermor uttrykte det. Men, for mange blir det lite av ”desserten”. I dag er forventet levealder for de som fødes i Norge 83,7 år for kvinner og 79,5 år for menn. Dette gjelder ikke Finnmark. Her er tallene 82,3 år og 77,2 år. I snitt har finnmarkingen landets laveste forventede levealder, 1,9 år kortere enn i Norge. Årlig dør dermed omkring 630 finnmarkinger to år ”for tidlig”. Tar man utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås rapporterte gjennomsnittlige alderspensjon for aldersgruppen 80-84 år (i 2012 kr 204.166) og justerer for senere lønnsøkninger, gir dette et tap på omkring 280 millioner pensjonskroner hvert eneste år. Var det noen som snakket om trygdemisbruk i Finnmark?

Dødsårsakene i Finnmark

Hva dør finnmarkingen av? Sykdommer i sirkulasjonsorganene, kreftsykdom og sykdommer i åndedrettsorganene er de tre vanligste dødsårsaker i Norge og i Finnmark. Likevel utmerker Finnmark seg som ”annerledeslandet”. Data fra Norsk Pasientregister (NPR) har vist at forekomsten av hjerteinfarkt i Finnmark var 48% høyere enn i Norge. Sykdommen var årsaken til 14% av dødsfallene i Finnmark (12% i Norge).

I Kreftregisteret finner vi at Kreftforekomsten i Finnmark er lav. Registeret målte forekomst av kreft i perioden 2011-2015 i antall per 100.000 personår og fant at forekomsten i Finnmark var 11% under landsgjennomsnittet for menn og 7% under for kvinner. Til tross for denne lavere forekomsten utgjorde kreft 28% av dødsfallene i fylket, mens tallet var 26% på landsbasis.

Hvorfor har Finnmark så høy kreftdødelighet? Hovedårsaken er lungekreft. Hvert tredje kreftdødsfall i Finnmark skyldtes lungekreft. For kvinner var andelen hvert fjerde og for menn fire av ti kreftdødsfall. Totaltallet var 66% over landsgjennomsnittet. 

De kjente årsaker

Hva er hovedårsaken til at finnmarkspensjonene sendes sørover. ”Skurken” er vel kjent. Det er tobakken. Leveår og pensjoner går ”opp i røyk”. For en tid tilbake påpekte jeg dette for sentrale helseaktører i Finnmark. Svaret jeg fikk var: ”Dette vet vi”. Men, kunnskap er til lite nytte om den ikke blir brukt. For mange år tilbake var Finnmarksundersøkelsen en satsing på folkehelsen i Finnmark. Siden den gang har Tromsøundersøkelsen vært hovedsatsingen for Helse Nord og UiT – Norges arktiske universitet. Store summer har vært brukt på helsetiltak for den friskeste befolkningen i hele Nord-Norge. Ikke å undres over at tromsværingene lever lengst i nord og lengre enn landsgjennomsnittet.

Helsetiltak i Finnmark?

Det er gledelig å se en gryende satsing rettet mot den samiske befolkning gjennom SAMINOR undersøkelsene, men det er hele Finnmarks befolkning som trenger bedre folkehelse. Helse Finnmarks uttrykte ønske om å styrke helsetjenesteforskning og støtte fra Helse Nord for å bygge opp denne forskningen i Finnmark er velkomment. Helseutfordringene er fortsatt store grunnet røyking, snusbruk, fedme og høy ulykkesrisiko.

Skal vi sammen forsøke å hente hjem finnmarkspensjonene? Selv om det er langt frem til Finnmarkssykehusets motto, ”der solen aldri går ned”, kan kanskje flere få det svaret de så gjerne vil ha. Enda to år å leve…      

 

Kommentarer til denne saken