Sats på samisk i Troms og Finnmark!

Av
DEL

MeningerSom foreslåtte listetopper foran fylkestingsvalget i 2019 vil vi satse på samisk i Troms og Finnmark. Det nye fylket gir oss mulighet til å ha et helhetlig perspektiv på dette. Det er en rikdom at samisk er levende i hele vår region. – Som en kulturbærer i seg selv, men også som en grunnleggende forutsetning for aktiv deltakelse i samfunnslivet. Samisk kultur har en viktig posisjon i fylket vårt, og det er stadig flere som ønsker å lære seg samisk – også utenfor samiske områder. Det er vi glade for! På sikt ønsker vi at alle barn og unge i Troms og Finnmark skal få mulighet til å lære samisk på skolen. Det kan være minst like naturlig som for eksempel nynorsk eller spansk. Troms og Finnmark fylke vil ha et særlig ansvar for nordsamisk, som er klassifisert som «truet».

Det satses allerede betydelig på samisk språk og kultur i regionen. I Troms la fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V), frem landets første fylkestingsmelding om samisk i videregående opplæring, i 2017. Meldinga lanserer 4 strategier for utvikling av samisk, blant annet å legge bedre til rette for kompetanseheving for lærere og skoleledere og bidra til bruk av digitale læringsressurser. I Finnmark er Samisk videregående skole i Karasjok og Kautokeino svært viktig. Og både Samisk høgskole og UiT Norges arktiske universitet tilbyr lærerutdanninger av høy kvalitet. Det finnes altså betydelige ressurser i vår region til å gi et skikkelig løft for samisk språk.

Det er imidlertid utfordringer med å få tak i nok samisklærere, også på samiske skoler. Vi må derfor få enda bedre insentiver som gjør at folk ønsker å utdanne seg til lærere, både for å kunne gi undervisning på samisk i alle fag, men særlig i nordsamisk. Vi er glade for at det allerede gis stipender til studenter. Både ved Samisk høgskole og UiT er det ordninger som til sammen gir ca. 200 000 kr i støtte. Til sammenligning gis det 1 million kroner til studenter som utdanner seg til lærere i sørsamisk og lulesamisk ved Nord universitet. Dette har hatt en klar positiv effekt på søkningen til disse studiene. Sør- og lulesamisk er klassifisert som «alvorlig truet» av UNESCO, slik at det var behov for å sette inn et akutt og betydelig tiltak. Det er også bra at regjeringen har bevilget 2,3 millioner til Samisk høgskole og UiT for å styrke rekrutteringen av lærerstudenter.

Vi vil satse på samisk. Derfor vil vi øke stipendet betydelig til studenter som fullfører utdanningen og forplikter seg til å jobbe som lærer i regionen. Målet vårt er at alle som vil skal få mulighet til å lære seg samisk og bruke det i dagliglivet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags