Overflytting av oppgaver fra staten til fylkene – fra tåkeprat til realitet

Av
DEL

MeningerStatsråd Monica Mæland lokker med overflytting av statsoppgaver til region-nivå, bare fylkene vil samarbeide om fusjoner i stor stil. Når hun blir spurt av programleder Fredrik Solvang i NRK-debatten 6 september 2018 om hva dette betyr konkret blir det kun luftig tåkeprat. Fylkene har allerede en lang rekke oppgaver. Skal lokkemiddelet ha noen virkning må det ligge nye oppgaver og med dette friske midler i «potten».

Vi i Finnmark Senterparti mener at nye oppgaver kan overlates til fylkene uansett fusjon med Troms eller ikke. Klart at vi i Finnmark ønsker ytterligere selvstyre. Våre verdier er enorme. Vi er den desidert rikeste landsdelen i Norge, men lite av disse enorme verdier havner hos oss. Fiskeri er det mest nærliggende eksempel. Her skal jeg hjelpe statsråden i gang med oppgaver som om Senterpartiet kommer i posisjon, vil overflytte til region-nivå uansett fusjon.

Fisken utenfor Finnmark tilhører «innvånerne i Finnmark». Dette er fastslått ved loven av 27 mai 1775, som den blå-blå regjering ville oppheve, men som vi i Senterpartiet klarte å berge ved kraftige protester i forbindelse med regjeringens sanering av såkalte lover «gått ut på dato». Den lyder slik;

«§ 6.De Herligheder, som hidindtil have været tilfælles for hele Bygder eller Almuen i Almindelighed, være sig Fiskerie i Havet og de store Elve, samt Landings-Steder og deslige, forblive fremdeles til saadan almindelig Brug».

Eller sagt i moderne språk. Fisket utenfor Finnmark er en bruksrett som tilhører finnmarkingene i felleskap.

Senterpartiet vil nå uansett utfallet av fusjonen med Troms fremlegge for Stortinget et forslag om at historisk fiske skal ligge til grunn for fordeling av kvoter i fisket og at kvotene heretter skal tilhøre fylkene for fordeling hos de som bor der. Fylkeskommunen får så tilført midler som skal tilfalle en ny avdeling som skal forvalte våre fiskeriressurser. Om fartøy selges ut av fylket så skal ikke det spille noen rolle, fordi «kvotene skal ligge igjen på bryggekanten». Kvotene tildeles så igjen til de fastboende i fylket som ønsker å høste ressursene våre på vegne av fellesskapet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags