I år er det bruk for alt fõr som kan høstes i nord , og all ledig transportkapasitet mot sør. Den gode varme sommeren i sør har ført til at det trengs 150 000 rundballer i Sør-Norge. Det er noe mer enn det er mulig å produsere i Finnmark, men alle monner drar. I Finnmark fins dyrka mark som har vært i bruk inntil nylig og Norge trenger nå det graset som kan høstes der.

Om graset ikke er av aller ypperste kvalitet, så er det underordnet i år. Drøvtyggere trenger gras og kjøper kan heller supplere med tilpasset kraftfõr for å få en optimal fõrseddel. Her i nord er graset uansett friskt og fri for mange av de plantesykdommer som kan følge med importert fõr. Nordnorsk gras er trygt å kjøpe og foretrekkes av bønder i sør. Rundballene bør være transportvennlige med høyt tørrstoffinnhold og helst et ekstra lag med plast.

Den som har tilgjengelig tid og utstyr oppfordres til å lage noen ekstra rundballer eller høybunter. Om du har 20 eller 200 til overs, så vil alt være med på å avhjelpe situasjonen. Vi skal selvfølgelig sørge for å ha nok fõr til egne dyr gjennom vinteren, men når slåtta er ferdig og status gjort opp, så oppfordres bønder som har fõr til overs om å melde dette inn. Dette er ikke året for å bygge opp stort lager, men å gjøre en felles innsats for norsk landbruk og matproduksjon.

På norske veier kjører vogntog og mange har ledig kapasitet sørover, og vi oppfordrer også transportører om å melde seg.

I krisen som er oppstått er det opprettet en egen nettside; www.forformidling.no. Der kan man legge inn hva slags fõr man kan bidra med eller om man har ledig transportkapasitet. Selvsagt gjelder dette også for den som har fått for lite og selv trenger å kjøpe. Etter at kontakt er opprettet bonde til bonde så bør man slette innlegget sitt. Man kan også bruke egne kontakter og kanaler eller ta kontakt med ditt lokale bondelag eller fylkeslaget sånn at vi kan videreformidle informasjonen.

Ved å stille opp for hverandre kan konsekvensene av en krise reduseres. Solidaritet mellom bønder er en av styrkene i den norske landbruksmodellen og en trygghet for norsk matberedskap.