Et retningsvalg for Vadsø

Av
DEL

LeserbrevÅrets valg er et retningsvalg for Vadsø. Mange prøver å gjøre det til et personvalg, og menneskene du skal stemme på er viktig. Men enda viktigere er den politikken som gjennomføres, den påvirker oss alle.

Det er ingen tvil om at vi er stolt av vår ordførerkandidat Hanne Harila. Hennes erfaring som næringsdrivende og politikken kombinert med hennes sterke engasjement for barn og unge sine vilkår i samfunnet vil gjøre henne til en svært dyktig og samlende ordfører for Vadsø.

Men, kanskje enda viktigere er den politikken SV representerer. Du som velger skal vite hvor du har oss og hva vi vil prioritere høyt i den kommende perioden.

La oss også være ærlige, det kommer til å bli en tøff periode for Vadsø kommune, lånegjelden er høy og underskuddet per nå er høyt. Det betyr tøffe prioriteringer. Dette betyr harde prioriteringer fremover, og alle partier må gjøre seg opp en mening og kommunisere hva de vil prioritere slik at du som velger kan gjøre et informert valg den 9. september.
Vår første prioritering er gratis, det er Vadsø kommune skal fortsette å arbeide hardt for en oppløsning av den tvangen Høyreregjeringen, KrF, Venstre og FRP på tvang på oss i Finnmark. Dette har skapt stor usikkerhet for byen og fylket, og alle løfter om store oppgaveoverføringer og å særlig ta hensyn til Vadsø er gjort til skamme. Her tar vi parti med folket og sier tydelig nei, og vi skal fortsette kampen med våre kollegaer på fylkestinget og Stortinget.

Vår neste prioritet er en tydelig satsing på næringslivet, både nye og eksisterende aktører. Det enkleste vi kan gjøre er å etablere en innkjøpsstrategi for kommunen hvor vi i enda større grad enn i dag legger til rette for at lokale leverandører skal vinne kontrakter. Pris betyr ikke alt, og om kommunen sine innkjøp kan bidra til nye arbeidsplasser hos leverandører i kommunen er det vår jobb som politikere å legge til rette for dette. Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for næringsvirksomhet, og vi skal selvsagt være en ja-kommune, nesten. Vi sier ikke ja til absolutt alt, fordi vi har prinsipper som er viktige, det er at næringsvirksomhet skal gi tydelige lokale ringvirkninger, og det må være bærekraftig.

Vår tredje prioritering er at vi skal drive frem en mer sosial politikk for kommunen vår. Det er ingen tvil om at det blir harde tak og prioriteringer fremover. Da trenger vi politikere som kan og vil stå opp for dem som har minst og er mest avhengig av bistand og tjenester fra kommunen. Vi i SV skal være et tydelig talerør for deres interesser og sørge for at de blir hørt. Blant annet skal vi jobbe for at barnetrygden ikke trekkes fra sosialstønaden og gjør at barn i fattige familier holdes i fattigdom.

Så vil vi satse på egne ansatte. Vi skal være en garantist mot privatisering av velferdstjenester, og vi er på lag med fagbevegelsen. Vi sier også tydelig nei takk til den utstrakte bruken av vikarbyrå og vil legge til rette for at kommunen skal kunne håndtere dette selv.
Til sist er vi tydelige på av Vadsø skal fortsatt være en bosettingskommune. Vi er en del av verden og skal fortsette å ta imot folk fra fjern og nær og kunne ønske de velkommen til Norge og Vadsø. Det er vi stolt av!

Dette er retningen vi ønsker å ta Vadsø i de neste 4 årene. Vi stiller med gode folk til valg, folk vi har tru på, men enda viktigere er politikken vi representerer Vil du ha et parti med hjerte for Vadsø og som vil utvikle kommunen vår? Da håper jeg du stemmer på SV.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags