En økonomisk ansvarlig framtid sammen med Båtsfjord Høyre

Av
DEL

LeserbrevNå nærmer det seg dagen vi skal ta valget på hvem vi ønsker skal styre økonomien i den fantastiske kommunen vår. Hvem som skal legge til rette for at våre barn skal få en god oppvekst og god skolegang, gi de eldre en verdig alderdom. Gi grundere og næringslivet gode forutsetninger for å for å skape trygge og gode arbeidsplasser, samtidig som det skal skapes bolyst og attraktive trygge arbeidsplasser for alle ansatte i Båtsfjord kommune. Båtsfjord Høyre ønsker å bygge ny skole, nytt basseng, ny barnehage og omsorgsboliger med leiligheter i sentrum.

Det er en glede å se at vi har fått på plass fartsdempere utenfor Nordskogen skole og barnehage, å sikre skoleveien til våre aller minste og kjære i kommunen har vært en kampsak for Båtsfjord Høyre i mange år, vi tar sikkerheten og oppvekst vilkårene til våre barn på høyeste alvor. Når Båtsfjord Arbeiderparti prøver å skape ett inntrykk av at Høyre stemte imot fartsdumpene gjennom å stemme mot BAP`s budsjettforslag kan vi opplyse nok en gang at dette har vi hatt med i vårt alternative budsjett de siste 6 årene. Den største årsaken til at vi stemte mot budsjettforslaget til BAP var de urealistiske kuttene på rammen til helse og omsorg, 4 000 000 kr og de uforsvarlige låneopptakene til å bygge storstua. Regningen til befolkningen for storstua ble så stor at selv ikke med flertall i kommunestyret klarte BAP å overbevise kommunestyret om at dette var det befolkningen ønsket.

Alternativ plassering av Båtsfjords nye skole, i forbindelse med idrettshallen viser at vi kan gi våre barn og de ansatte i skolen de samme gode lokalene som BAP`s storstue. Ved å videreføre det gode arbeidet som er gjort i arealplanen og i funksjonsbeskrivelsen i ett nytt ytre skall, samt erstatte basishallen med Idrettshallen, viser kostnadsoverslaget til administrasjonen v/rådmannen at vi i tillegg til å gi Båtsfjords befolkning ny skole og nytt 25 meters basseng, på toppen av alt sparer ca 55 millioner. Dette dekker langt på vei kostnadene til ny barnehage og vil gi oss mye større handlefrihet til å satse på innhold i skolen, innhold i barnehagen, en god eldreomsorg og ikke minst bolyst og trivsel i kommunen.

Dette har vi som ansvarlige politikere ikke lov til å ikke vurdere. Husk at inneværende år skal vi spare 6,164 millioner på budsjettrammen. 4 millioner på helse, 0,8 millioner på teknisk og 1,364 på skolene. Her har vi ikke kommet i gang med tiltakene ennå og vi er nå ut i september allerede. I tillegg kan vi lese av vedleggene til møte i Formannskapets sak 13/19 den 29/8 at vi i 2020 må spare ytterlig 8-10 millioner på drift. Nok en gang blir det påpekt i vedlegget at Båtsfjord kommune har en meget anstrengt økonomi. Dette kommer til å bli tøft, og vi kan ikke bruke penger på signalbygg når vi kan få så mye mer ut mindre penger og i tillegg skape bolyst med ett nytt 25 meters basseng. Her må vi ta økonomiske ansvarlige valg på vegne av innbyggerne.

Prosjektet vil gi enda større drifts fordeler i forhold til BAP`s storstue. I og med at vi i tillegg får ny kostnadseffektiv drift med nytt basseng og hektet idrettshallen på skolens nye besparende energikilder slik at vi kan utnytte disse lokalene i større deler av døgnet og dermed slipper å varme opp ekstra lokaler som står tomme halve døgnet. Både bassenget og idrettshallen trenger å renoveres, så visst vi ikke gjør det nå, får vi denne midt i fanget om kun få år. Bassenget var gitt en levetid på 10 år under utredningen av skolen for 1,5-2 år siden og verken det tekniske eller garderobene tilfredsstiller dagen krav.

I tillegg synes vi at det er kjempebra at de andre partiene og spesielt AP har tatt tak i en annen kampsak for Båtsfjord Høyre. Nye omsorgsboliger med leiligheter, dette har vi kjempet for i mange år, argumentert for og hatt med i våre budsjett og økonomiplaner gjennom flere år. Når de andre partiene i tillegg nå går til valg på at omsorgsboligene/leilighetene skal være plassert der vi har foreslått i alle år, har vi stor tro på at dette får vi til.

Stem Båtsfjord Høyre, ny skole, nytt basseng, nye omsorgsboliger, innenfor ansvarlige, bærekraftige rammer som over tid kan være med på å redusere eiendomsskatten og skape bolyst i vår fantastiske kommune.

God valg
Stem Båtsfjord Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags