En ny retning for hammerfestskolen

FORSLAG: Lars Ivar Wæhre og Aud Marie Tandberg vil be kommunestyret om at implementering av de nye kompetansemålene skal være hovedsatsingsområdet til Hammerfest-skolen i kommende skoleår.

FORSLAG: Lars Ivar Wæhre og Aud Marie Tandberg vil be kommunestyret om at implementering av de nye kompetansemålene skal være hovedsatsingsområdet til Hammerfest-skolen i kommende skoleår. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDen norske skolen står ovenfor den største endringen siden 2006. Ny opplæringsplan for skolen, populært kalt "fagfornyelsen", står på trappene og skal iverksettes fra og med august i år.

Hammerfestskolen har de siste årene hatt IKT og lesing som sine satsningsområder, stort sett uten at dette har påvirket elevenes resultater ved eksamen og kartlegginger. Det er på tide å endre kurs.

Lærerne skal nå i gang med å undervise elever innenfor nyvinninger som dybdelæring og tverrfaglige emner. De tverrfaglige emnene er demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling, og skal gjennomsyre alle fag i skolen. Dette fører med seg en massiv endring i hvordan det skal jobbes med fag i norsk skole.

Dybdelæring er enda et nytt begrep i opplæringsplanene og mange lærere er fortsatt usikre på hvordan dette begrepet skal forstås og praktiseres i klasserommene.

Rødt mener at det er på tide å endre kurs i Hammerfestskolen og satse med begge bein på fagfornyelsen. Hammerfestskolen bør ha ambisjoner om å satse på de tverrfaglige emnene og bli best i klassen på dybdelæring. Derfor må dette være Hammerfestskolens hovedsatsningsområde. Både lærerne og elevene fortjener at dette blir tatt på alvor.

Rødt mener også at for å sikre elevene et bedre tilpasset opplæringstilbud, med mål om å forebygge senere frafall fra samfunn og arbeidsliv, må det satses mer på lek og praktisk rettet undervisning. Dette må være kommunens andre hovedsatsningsområde. Dette vil i større grad muliggjøre at alle barn får ut sitt reelle potensiale. Skolen må tilpasse seg elevenes forutsetninger, elevene skal ikke måtte tilpasse seg en A4-skole som ikke passer for alle.

Rødt foreslo i formannskapet 7. mai å endre Hammerfestskolens satsningsområder og fikk støtte fra alle opposisjonspartiene, men Arbeiderpartiet sa den gangen nei - på tross av mange positive tilbakemeldinger fra posisjonens representanter.

Rødt vil fremme det samme forslaget i kommunestyret 20. mai:

«Hovedsatsingsområdene for skoleåret 2020/21 skal være implementering av de nye kompetansemålene i skolen, med spesielt fokus på tverrfaglighet i temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, samt dybdelæring i alle fag.

Et hovedsatsingsområde skal også være mer tilpasset læring for å treffe alle elevene, med læring gjennom lek for de minste og mer praktiske fag der elevene skal være aktive og skapende».

Det er på tide å se fremover og endre kurs, i stedet for å se i bakspeilet og holde på med det samme som vi alltid har gjort. Fremtiden er her og toget forlater perrongen - vil vi være med? Rødt inviterer Arbeiderpartiet til å være med og styrke Hammerfestskolen til å bli en fremtidsrettet foregangsskole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags