Du kaster glass i steinhus, Vetle!

Når vi nå setter foten i bakken og gjør nødvendige, men upopulære nedtrekk, er det fordi det ikke er penger til å gjøre alt det vi har gjort på samme måte som før, skriver Aina Borch i dette innlegget.

Når vi nå setter foten i bakken og gjør nødvendige, men upopulære nedtrekk, er det fordi det ikke er penger til å gjøre alt det vi har gjort på samme måte som før, skriver Aina Borch i dette innlegget. Foto:

Av

Ordfører Aina Borch (Ap) i Porsanger kommer med svar til stortingsrepresentant Vetle Langedahl (H).

DEL

LeserbrevSvar på Vetle Langedahls innlegg i iFinnmark, 18.12.19.

ROBEK-visa startet med budsjettvedtaket i 2017, og Høyre har selv vært med på å klappe takta og opprettholdt fremdriften. Jeg finner det for øvrig svært spesielt at en stortingsrepresentant fra Høyre velger å kommentere så detaljert og krast på én enkelt kommunes budsjettvedtak.

Ja, Porsanger kommune er igjen på tur inn i ROBEK, men representanten kan neppe ha satt seg inn i bakgrunnen for dette. Når Vetle Langedahl tillegger regjeringen å ha gitt bedre økonomiske rammebetingelser for kommunene, er det en sannhet med modifikasjoner. Det som er trist er at vi har en regjering som gir mer til de som har mest, og sender regninga for velferdstjenestene våre til kommunene og innbyggerne.

Både KS og andre har beskrevet dette statsbudsjettet som det dårligste for kommunene på over 15 år. For Porsanger betyr det en negativ realvekst på 1,9 %. Det betyr at vi ikke får dekket lønns- og prisvekst, samtidig som mange flere oppgaver skal løses, og pålegg som pedagognorm, bemanningsnorm, dagtilbud til demente, ergoterapeut, kommunepsykolog, mv. tilføres uten ekstra penger. Det sier seg selv at kuttene må gjøres andre steder. Å unngå kutt i stillinger er en umulig oppgave, og ikke-lovpålagte oppgaver som forebygger og er helsefremmende kan bli vanskelig i fremtiden.

Jeg vil også minne deg om hva som fører oss inn i ROBEK igjen. Det har de sikkert ikke fortalt deg, det lokale Høyre-laget ditt. I 2017 sto vi i ei fastlegekrise, som kostet oss nærmere 20 million kroner de to neste årene. Likevel valgte opposisjonen ved Porsanger Høyre og Frp å støtte et budsjett fra TLP, som økte driftsbudsjettet vårt med nærmere 10 %. Dette med sterke advarsler fra rådmannen og mindretallet i kommunestyret ved Porsanger AP, SP og SV.

Fastlegekrisa rammet oss for fullt i 2017 og det kostet oss dyrt, men det ga oss en stabil legetjeneste. Det er vi og innbyggerne våre avhengige av. Dessverre er underskuddene som ble opparbeidet i 2017 og 2018 er et direkte resultat av legekrisa, økte driftsutgifter og ingen penger på bok til uforutsette utgifter. Dette har et samlet kommunestyre bidratt til, og jeg forventer at kommunestyret nå er med på oppryddingen. Det er verdt å merke seg at Porsanger Høyre har gått svært stille i dørene om at de også har spilt en sentral rolle i at den økonomiske situasjonen nå tvinger oss inn i en omstilling.

Når vi nå setter foten i bakken og gjør nødvendige, men upopulære nedtrekk, er det fordi det ikke er penger til å gjøre alt det vi har gjort på samme måte som før. Porsanger Ap, Sp og SV har vedtatt et budsjett, som i økonomiplanperioden omstiller for rundt 40 millioner kroner i varige driftstiltak. Det har vært en tøff jobb for kommunedirektøren og hennes stab å utarbeide de tiltakene som ble lagt på bordet nå. Likevel er dette bare starten på et arbeid som fortsetter i 2020 og 2021. Hele organisasjonen og befolkningen vil merke at det blir tøffere, og jeg forstår bekymringen mange har fordi de allerede merker at rammene er strammere.

Når Vetle Langedahl og Porsanger Høyre plutselig er opptatt av å beholde dagens brannordning, vil jeg minne om at de i 2018 foreslo en reduksjon i branntjenesten på 3 million kroner, uten å ha en faglig vurdering til grunn for forslaget, sier det sitt. Det vedtatte budsjettet dimensjonerer branntjenesten i tråd med DSB sine krav. Vi vil fortsette arbeidet med å videreutvikle branntjenesten vår, gjerne sammen med Avinor og forsvaret der det er mulig.

At vi velger å rekommunalisere kommunale oppgaver som brøyting, er en politisk sak som er beregnet å gi oss et større handlingsrom og en økonomisk gevinst. Jeg registrerer at Høyre i desperasjon prøver å utsette eller trenere dette vedtaket. Men det er slik, at skal vi komme i havn med å bruke mindre penger, må vi snu alle steiner. Det alle må være opptatt av er hvordan vi kan redusere utgiftene og få mer igjen for pengene, og ikke skyte på kommunalt ansatte og si at de umulig kan gjøre jobben like godt som private.

At Høyre og krefter i næringslivet, som mister en kommunal inntektskilde, er uenig i dette er en ting. Det jeg derimot er svært kritisk til, er måten lokale og sentrale politikere fra talerstol og i sosiale medier angriper både politikere og kommunalt ansatte. Det er en trussel mot den omstillingen vi nå trenger å stå samlet om.

Vi har ikke råd til å komme i en situasjon der kommunalt ansatte mister motivasjonen fordi samfunnet peker på dem som udugelige og inkompetente. Jeg er derfor svært bekymret for holdningene som brer seg i befolkningen når ansvarlige politikere brer om seg med påstander som det er vanskelig å utfordre. Jeg forventer at kommunestyret som ansvarlig arbeidsgiver går inn i det nye året med respekt for at vi har ulike prioriteringer, og løfter den politiske debatten til et saklig nivå.

Når Porsanger Høyre i årets budsjett velger å fremme forslag på å sende nærmere 11 million kroner i udefinerte kutt tilbake til administrasjonen og tror det er et valid tiltak som vil holde oss unna ROBEK, tar de skammelig feil. Det er totalt useriøst og vil gjøre at enda flere tjenester rammes under beltestedet. Risikoen i en slik metode er at vi skyver problemet foran oss og de som trenger det aller mest, får reduserte tjenester i forhold til det de har krav på.

Dersom vi som kommune skulle tatt ned hele underskuddet i 2020, ville vi ikke kommet unna å legge ned oppvekstsentrene i Børselv og Billefjord, halvere fødselstilbudet, ta hele kreftkoordinator-stillingen, og varmebassenget. Fortsatt ville vi ikke være i mål. Det eneste vi ville oppnådd var et urealistisk budsjettvedtak som knekker ryggen på det omstillingsarbeidet vi er godt i gang med. Jeg vil minne om at når Høyre stemte imot 500.000 i effekt på brøytetiltaket og 1,2 million på brannordning, kommer det på toppen av de 11 millionene.

Det er også et poeng at kommuneloven er endret, og det stilles nå krav om at hele underskuddet skal dekkes første år. Tidligere kunne dette fordeles over to år. Når jeg har sagt at jeg ikke er redd for ROBEK, handler det om at økonomien verken blir verre eller dårligere av være i ROBEK. Det er ikke noe å være stolte av, og vi må fortsatt gjøre jobben. Går vi tilbake til det fatale 2017-budsjettet, som økte driftsbudsjettet med nærmere 10 %, kan vi jo håpe at fylkesmannen i fremtiden vil holde kommunestyret i ørene med en tilbakemelding om at dette ikke kan forsvares i et langsiktig perspektiv, dersom vi mot formodning kommer i en slik situasjon igjen.

Det vi ser i kikkerten er imidlertid svært positivt. Nye arbeidsplasser er nøkkelen til å øke inntektene til kommunen, og med forsvarets etablering har vi gode muligheter til økte skatteinntekter og rammetilskudd fordi vi får flere innbyggere. Når Forsvarsbygg investerer i 25 leiligheter er det jo fordi ansatte skal bo i disse. Det skal investeres for minst 1,5 milliard kroner de neste årene. Det vil gi økt aktivitet og sannsynligheten for nye arbeidsplasser og tjenestetilbud i næringslivet er stor.

Det var umulig å løse fastlegekrisa over natta, likedan er det nå uforsvarlig å ta ned hele det opparbeidede underskuddet på et år. Derfor jobber vi sammen med administrasjonen og de ansatte i Porsanger kommune på oppdraget regjeringen har gitt oss – å effektivisere innenfor de rammene vi er gitt. Vi jobber på mange gode spor, også sammen med nabokommunene våre. Jeg kan berolige innbyggerne i Porsanger med at vi har en plan. Det tar litt tid, men vi skal komme i havn. Forhåpentligvis får vi opposisjonen i kommunestyret og befolkningen også med når vi skal bygge et sterkt Porsanger for fremtiden.

Nei, Vetle, Jonas og Porsanger Høyre lovte å være konstruktive i opposisjon. Nå er vi alle tjent med å slutte fred, og jobbe sammen for å utnytte det mulighetsrommet forsvarets etablering vil gi Porsangersamfunnet av nye arbeidsplasser, innbyggere og tjenestetilbud. La oss bygge et solid hus av stein, som kan stå seg godt slik at fremtidige generasjoner kan bygge videre på det fundamentet vi nå skaper oss.

Da vil jeg avslutte med å ønske en fredfylt jul og et strålende 2020!

Aina Borch
Ordfører
Porsanger kommune

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags