«Dømt av kommunestyret i straffesak»

- Ukulturen i AP og innsatsen til APs ordførerkandidat i valgkampen, gjør at jeg ikke under noen omstendigheter kommer til å gå for at AP får ordføreren, skriver Johnny Olaussen.

- Ukulturen i AP og innsatsen til APs ordførerkandidat i valgkampen, gjør at jeg ikke under noen omstendigheter kommer til å gå for at AP får ordføreren, skriver Johnny Olaussen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevFørste mars i 2018 vedtok kommunestyret med stemmene til SV og AP at undertegnede hadde brutt taushetsplikten. Etter straffelovens paragrafer 9 og 10 kan dette straffes med fengsel i opptil 3 år. Dommen kom etter at jeg i interpellasjon stilte spørsmål ved håndteringen av sak hvor tidligere rådmann måtte fratre stillingen etter å ha begått en alvorlig straffbar handling. Dokumenter jeg har fått tilgang til, som uten lovhjemmel har vært unntatt offentligheten, beviser at jeg ikke brøt taushetsplikten. Jeg opplever dommen mot meg som ærekrenkende, injurierende og feil, men jeg ble ikke opplyst om noen ankemuligheter.

Det er en trussel mot demokratiet og rettssikkerheten for enkeltindivider, når en ved å benytte seg av flertallet i kommunestyret, kan dømme ombudsmenn fra opposisjonen i saker som ligger til domstolene. Når dommerne i tillegg mangler helt grunnleggende kompetanse innen forvaltningslov, offentlighetslov og kommunelov, ja da er galskapen et faktum. Det ble så til de grader bevist da nåværende ordfører fra AP, sammen med forrige rådmann (ikke den straffedømte), skulle fjerne meg fra lukkede møter i kommunestyret. Da var også bakgrunnen beskyldninger om at jeg hadde brutt taushetsplikten.

Etter 10 måneders «etterforskning» kom svaret fra juristen – Gamvik kommune hadde mest sannsynlig brutt kommuneloven da de unntok søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen fra offentligheten. Jeg derimot hadde ikke gjort noe galt ved å offentliggjøre den. I saken hvor havnesjefen og kommunestyremedlem fra AP, kan ha begått ulovligheter i forbindelse med plassering av flytebrygger nedenfor egen butikk, insisterer AP på at saken må inn til kontrollutvalget, selv om kommunestyret mot APs stemmer har sagt noe annet. Med andre ord en helt annen rettspraksis når egne medlemmer er innblandet.

Den 10. oktober skal nytt kommunestyre konstitueres. Ukulturen i AP og innsatsen til APs ordførerkandidat i valgkampen, gjør at jeg ikke under noen omstendigheter kommer til å gå for at AP får ordføreren. Jeg tror rett og slett vedkommende ikke er den rette til å ordne opp i ukulturen.

Men uansett hvem som blir ordfører så kommer jeg umiddelbart om å be om å få vite straffeutmålingen i saken jeg er dømt, slik at jeg kan starte soningen. Det ligger innenfor det norske rettssystemet at straffedømte skal kunne gjøre opp for seg og starte på nytt. Alternativt må det nye kommunestyret (Høyesterett) åpne for at saken gjenopptas slik at det stilles krav til bevisførsel. Etter norsk lov skal det vel også utpekes en forsvarer til tiltalte i straffesaker. Det ber jeg herved om å få.

Avslutningsvis vil jeg takke for alle listestemmene og personstemmene (nest mest i kommunen) FrP og jeg fikk. Takk for tilliten. Jeg lover at jeg også de neste fire årene skal jobbe for samtlige innbyggere i Gamvik kommune, herunder deres rettssikkerhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags