«Disse tiltakene vil stimulere til en økning i antall fiskebåter og etablering av mottaksanlegg i Vest-Finnmark»

Utviklingen i antall fiskebåter i de fire kommunene i Vest-Finnmark som ikke inngår i det kvoteregulerte krabbefisket, er derimot svært bekymringsfullt, skriver Ståle Sæther.

Utviklingen i antall fiskebåter i de fire kommunene i Vest-Finnmark som ikke inngår i det kvoteregulerte krabbefisket, er derimot svært bekymringsfullt, skriver Ståle Sæther.

Av

Hva skal vi leve av?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I diskusjonen om hva vi skal leve av i framtiden mener Troms og Finnmark Høyre at kongekrabbe kan være et av svarene.

Fisket etter kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for Nordkapp har medført en betydelig verdiskaping i Øst-Finnmark. I takt med dette har antall fiskebåter i Øst-Finnmark økt. Utviklingen i antall fiskebåter i de fire kommunene i Vest-Finnmark som ikke inngår i det kvoteregulerte krabbefisket, er derimot svært bekymringsfullt. Reduksjonen i denne flåten er på hele 45 %. Det vil si at nesten annenhver fiskebåt har blitt borte i Hammerfest, Alta, Loppa og Hasvik.

Vest for Nordkapp foregår det et desimeringsfiske av kongekrabben. Dette fordi den har status som uønsket. Tiltaket har mislyktes og kongekrabben har spredd seg i stort mon videre langs kysten. Troms og Finnmark Høyre mener vi må begynne å forvalte kongekrabben som en ressurs også i Vest-Finnmark. Vi ønsker å legge til rette for at kongekrabben skal gi økt verdiskapning og flere arbeidsplasser langs hele Finnmarkskysten. Det betyr at grensen for det kvoteregulerte kongekrabbefisket må flyttes vestover, desimeringsfisket må opphøre og fiskebåtene i Vest-Finnmark må bli innlemmet i det kvoteregulerte fisket. Disse tiltakene vil stimulere til en økning i antall fiskebåter og etablering av mottaksanlegg i Vest-Finnmark. For å lykkes med dette må den totale kongekrabbekvoten økes, og krabbekvotene i Øst-Finnmark beholdes på samme nivå som i dag.

Troms og Finnmark Høyre vil på denne måten stimulere til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser i hele Finnmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags