Direktør Krudtås nye lovtabbe

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Til manges overraskelse kom det på fredag beskjed fra divisjonsdirektør Børre Krudtå om at digital undervisning i fylkets videregående skoler skulle iverksettes fra mandag 9.11. Dagen etter måtte samme Krudtå trekke dette tilbake etter pålegg fra fylkesmannen som påpekte at det var utenfor fylkeskommunes myndighetsområde.

På litt over et år er det altså andre gang Krudtå gjør feile juridiske tolkninger som får oppmerksomhet av riksdekkende media. Den første her var å nekte Unge-Venstre ifm. deres deltakelse i skolevalget forrige høst å ytre seg om legalisering av hasj og hasjjointer. Det viste seg at grunnlovens ytringsfrihet ikke kunne begrenses gjennom lov om videregående opplæring, slik Krudtå hevdet.

Når det på nytt skjer en slik juridisk feiltolkning, kan det virke som toppledelsens manglende profesjonalitet innen sitt fagfelt - forvaltning.

Lektorlaget stiller spørsmål om hva som skjedde forut før beslutningen ble tatt. Er det Krudtås egenrådige juridiske tolking av lovverket, eller har dette skjedd i samråd med fylkets andre toppledere, jurister og kommunikasjonsrådgivere?

Fylkesmannen presiser i sin beslutning at det er kommunen og smittevernoverlegen som har myndighet til å ta en slik beslutning, og ikke fylkeskommunen som det her ble gjort.

Fylkeskommunens vedtak er sikkert gjort i beste mening, men måten det er gjort er ikke lovmessig riktig. Det er det som er tema her, ikke om det skal innføres digital undervisning eller ikke.

Men bakgrunn i hendelsen sendte Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet ut et felles skriv på lørdagskvelden hvor det står at rødt tiltaksnivå ved videregående skoler ikke skal brukes som forebyggende tiltak, slik Krudtå aktet å gjøre. Videre presiseres det at rødt tiltaksnivå ikke er det samme som hjemmeskole.

En ny nasjonal negativ medieoppmerksom kan være skadelig for Fylkeskommunen omdømme. For de som jobber for skoleeier og skal bidra til skolenes profesjonalitet, kan dette oppfattes destruktivt. For rektor og skoleleder gi usikkerhet, og for lærere ekstraarbeid. For offentligheten utafor fylkeskommunen kan kanskje stilles spørsmål til den profesjonalitet som utøves, og derav rokke ved den tillit som skapes til toppledelsen og deres faglige autoritet.

Hva med kvaliteten på andre avgjørelser/beslutninger i forvaltningen som tas, men ikke får samme oppmerksomhet?

Avgjørelsen på fredag skapte reaksjoner hos mange. Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal (SP), uttrykte seg sjokkert over vedtaket med begrunnelse av de konsekvenser de kunne få for elever som måtte være hjemme og deres pedagogiske situasjon derav. Varaordfører i Nordreisa og lærer ved Nord-Troms vgs, Karl-Gunnar Skjønnsfjell(H), ordla seg også i kritiske vendinger til vedtaket, bl.a. ved å spørre retorisk om når skolen da kunne åpne når de nå hadde 0-smitte? Skjønnsfjell reagerer ikke bare på vedtaket, men også måten det har skjedd på. Rektor var ikke informert, og heller ikke de ansvarlige for smittevern i kommunen.

Dessverre kan det synes som Krudtå viser manglende dømmekraft i å ta inn over seg fylkesmannens og sentrale helsemyndigheters irettesettelse når han synes å bagatellisere dette ved å si at han legger ikke noe prestisje i det. Han burde heller ha beklaget feilvurderingen.

Lektorlaget henstiller til Fylkets toppledelse å gjøre en grundig gjennomgang og evaluering av det som har skjedd for bedre å kvalitetssikre fremtidige vedtak samt de rutiner som må ligge bak for at så skal skje.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken