Gå til sidens hovedinnhold

SV om Bruer-saken

Artikkelen er over 4 år gammel

– Politikere som sitter midt oppe i dette må holde hodet kaldt, hjertet varmt og ikke blande roller, skriver styret i Finnmark SV om Bruer-saken i dette debattinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aller først; Det er sterkt beklagelig at situasjonen omkring Bruer har oppstått. Dette har fylkesordfører og fylkesrådmann nylig beklaget personlig overfor Bjørnar Bruer på vegne av fylkesting og fylkeskommune. 

En dom har falt i saken. Saken er avklart. En normalsituasjon må bygges opp. Organisasjonen vi snakker om – Finnmark fylkeskommune, med alle dens virksomheter – må sette seg på skolebenken og forsøke å lære bedre personalbehandling. Å lære av de feil en har gjort. Dette blir et viktig arbeid for fylkeskommunen fremover.

I kommunale og fylkeskommunale virksomheter vil det fra tid til annen kunne oppstå vanskelige personalsaker som har med mennesker å gjøre, eksempelvis mobbesaker. Organisasjonen skal være skodd for å takle dette på en korrekt måte. Folkevalgte politikere i den enkelte kommune/fylkeskommune er ansvarlige for at organisasjonen har nødvendig kompetanse og nødvendige virkemidler i dette.  Avtaleverket i arbeidslivet og arbeidsmiljøloven er to viktige merkesteiner i dette arbeidet. De gir klare og gode retningslinjer.

I en mobbesak på en skole vil feks politikernes rolle være å sikre at kommunens og skolenes tiltaksplan for mobbing er gode nok slik at skoleledelsen har et verktøy som gjør at mobbesaken kan finne en god løsning. Ingen enkel oppgave. Desto viktigere at den utøves av de som har det i sin portefølje og at de har kunnskap som gjør dem kvalifisert til administrative lederstillinger.

Finnmark SV har vært tydelig på at Bruer-saken er en personalsak. Dommen er fellende med hensyn til handteringa. Finnmark SV er like tydelig på at det er helt nødvendig at håndteringa av saken evalueres og at tiltak i ettertid må skje på administrativt nivå. Politikernes rolle er å sørge for at dette skjer.

Det er mange tunge menneskelige aspekt  i denne saken. Finnmark SV understreker at det Bruer har vært utsatt for må ingen få oppleve igjen. Så får vi se hva utfallet av nødvendig evaluering vil bli. Det er nå viktig at eventuelle nye avgjørelser knyttet til saken gjøres i korrekte former.

SV er et parti som vektlegger gode arbeidsforhold og søker tett samarbeid med fagforeninger for å sikre at avtaleverket ivaretar arbeidstaker på en god måte.

Så må politikere som sitter midt oppe i dette holde hodet kaldt, hjertet varmt og ikke blande roller.

 

Kommentarer til denne saken